Pomiń nawigację
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure HDInsight umożliwia teraz dostosowanie usługi Azure SQL Database dla narzędzia Ambari

Data opublikowania: 05 listopada, 2019

Nowa funkcja usługi Azure HDInsight umożliwia dostosowanie i uaktualnienie Twojej własnej usługi Azure SQL Database dla Apache Ambari podczas tworzenia klastra.

Narzędzie Ambari służy do monitorowania klastrów usługi HDInsight, wprowadzania zmian konfiguracji i przechowywania informacji dotyczących zarządzania klastrami oraz historii zadań. Usługa HDInsight zapewnia domyślną usługę SQL Database dla każdego klastra. Teraz możesz skalować w górę zadania Apache Spark i Hadoop w klastrach usługi HDInsight, konfigurując ustawienia bazy danych SQL Database zgodnie z wymaganiami rozwoju firmy. Można również rozpocząć z podstawową bazą danych i uaktualnić ją później.

Dowiedz się, jak skonfigurować klastry usługi HDInsight przy użyciu niestandardowej bazy danych Ambari.

 

 

 

  • HDInsight
  • Features

Powiązane produkty