Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ulepszenia zabezpieczeń przedsiębiorstwa w usłudze Azure HDInsight

Data opublikowania: 19 maja, 2020

W usłudze Azure HDInsight wprowadzono szereg ulepszeń zabezpieczeń przedsiębiorstwa:

  • Usługa Azure HDInsight obsługuje teraz szyfrowanie przy użyciu klucza zarządzanego przez klienta za pośrednictwem rozwiązania Azure Key Vault, co umożliwia szyfrowanie przechowywanych danych w różnych typach klastrów. Dowiedz się więcej na temat szyfrowania dysków za pomocą klucza zarządzanego przez klienta.
     
  • Jak ogłoszono wcześniej, od 30 czerwca 2020 r. w usłudze HDInsight dla wszystkich połączeń HTTPS będzie wymuszana wersja protokołu TLS (Transport Layer Security) 1.2 lub nowsza. Już teraz skonfiguruj nowe klastry usługi HDInsight w celu akceptowania tylko protokołu TLS w wersji 1.2, wykonując czynności opisane w dokumentacji.
     
  • Funkcja brokera tożsamości w usłudze HDInsight, dostępna teraz w wersji zapoznawczej, upraszcza złożoną konfigurację uwierzytelniania. Ta funkcja umożliwia logowanie w usłudze Apache Ambari za pośrednictwem usługi Azure Multi-Factor Authentication bez potrzeby korzystania ze skrótów haseł w usługach Azure Active Directory Domain Services (AD DS). Dowiedz się więcej na temat zarządzania poświadczeniami przy użyciu brokera tożsamości.
  • HDInsight
  • Features
  • Security

Powiązane produkty