Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Plan Premium usługi Azure Functions

Data opublikowania: 03 kwietnia, 2019

Przedstawiamy publiczną wersję zapoznawczą planu Premium usługi Azure Functions, nową opcję hostingu aplikacji funkcji, która umożliwia wstępnie przygotowanym wystąpieniom uruchamianie Twojej aplikacji bez opóźnienia po okresie bezczynności, łączność w sieci wirtualnej i bardziej zaawansowany sprzęt, a to wszystko podczas automatycznego skalowania w odpowiedzi na obciążenie bez konieczności pogorszenia opóźnienia lub skali. Korzyści z tego nowego planu:

  • Zaawansowana kontrola nad skalowaniem dla niestandardowych wdrożeń określająca rozmiar wystąpienia i minimalną/maksymalną liczbę wystąpień, w których będzie ona uruchamiana.
  • Izolacja sieciowa za pośrednictwem łączności w sieci wirtualnej i bezpiecznego dostępu do zasobów w sieci prywatnej.
  • Wstępnie przygotowane wystąpienia w celu uniknięcia opóźnienia podczas wywoływania bezczynnej aplikacji po raz pierwszy (zimny start)

Dowiedz się więcej

  • Stan usługi Funkcje Azure
  • Services

Powiązane produkty