Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Azure Functions — ogólna dostępność obsługi języka Java

Data opublikowania: 25 lutego, 2019

Obsługa języka Java w usłudze Azure Functions 2.0 jest teraz ogólnie dostępna. Pisz funkcje w języku Java 8 i korzystaj ze środowisk programistycznych opartych na programie Maven udostępnionych przez program Visual Studio Code, środowisko IntelliJ i wieloplatformowe narzędzia Functions Core Tools.

Dowiedz się więcej

  • Stan usługi Funkcje Azure
  • Features
  • SDK and Tools
  • Services

Powiązane produkty