Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Functions, plan Zużycie dla systemu Linux — publiczna wersja zapoznawcza

Data opublikowania: 24 września, 2018

Usługa Azure Functions obsługuje teraz plan Zużycie na potrzeby wdrażania w systemie Linux. Wcześniej wdrażanie w systemie Linux było obsługiwane tylko w ramach planu usługi App Service. W ramach najnowszego ulepszenia umożliwiono wdrażanie usługi Functions w systemie operacyjnym Linux w modelu płatności za każde wykonanie (tryb użycia). Dzięki temu deweloperzy, którzy chcą przenieść elementy zawartości kodu lub wstępnie utworzone kontenery do systemu Linux i używać ich z usługą Functions, mogą używać architektury bezserwerowej.

Dowiedz się więcej.

  • Stan usługi Funkcje Azure
  • Services
  • Microsoft Connect

Powiązane produkty