Integracja usług Azure Functions i App Insights

Opublikowano: piątek, 12 maja 2017

Użytkownicy będą mogli łatwo dodać usługę Application Insights do swoich funkcji usługi Azure Functions i korzystać z zaawansowanego narzędzia na potrzeby monitorowania aplikacji. Ta integracja oznacza, że użytkownicy zyskają możliwość pomiaru wydajności aplikacji, wykrywania problemów i łatwego ich diagnozowania.

Przeczytaj więcej na temat dodawania usługi Application Insights do usługi Azure Functions.

  • Features