Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Aktualizacje usługi Azure Firewall — wiosna 2020

Data opublikowania: 19 lutego, 2020

Azure Firewall to oferta natywnej dla chmury zapory jako usługi, która umożliwia klientom centralne zarządzanie i rejestrowanie wszystkich przepływów ruchu przy użyciu podejścia DevOps. Usługa obsługuje reguły filtrowania na poziomie aplikacji i sieci oraz jest zintegrowana ze źródłem danych analizy zagrożeń firmy Microsoft w celu filtrowania znanych złośliwych adresów IP i domen. Usługa Azure Firewall ma wbudowane skalowanie automatyczne i wysoką dostępność spełniające potrzeby większości przedsiębiorstw.

Kilka kluczowych możliwości usługi Azure Firewall zostało wydanych w wersji ogólnie dostępnej i zapoznawczej.

  • Certyfikacja zapory firmowej ICSA Labs
  • Obsługa wymuszonego tunelowania teraz w wersji zapoznawczej
  • Grupy adresów IP teraz w wersji zapoznawczej
  • Konfigurowane przez klienta zakresy prywatnych adresów IP źródłowego translatora adresów sieciowych są teraz ogólnie dostępne
  • Rozluźnienie ograniczenia wysokich numerów portów jest teraz ogólnie dostępne

Zobacz, co nowego w usłudze Azure Firewall

Dowiedz się więcej

  • Azure Firewall
  • Services

Powiązane produkty