Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Firewall jest już ogólnie dostępna

Data opublikowania: 24 września, 2018

Azure Firewall to zarządzana, sieciowa usługa zabezpieczeń oparta na chmurze, która zabezpiecza zasoby usługi Azure Virtual Network. Jest to w pełni stanowa zapora oferowana jako usługa, z wbudowaną wysoką dostępnością i możliwością nieograniczonego skalowania w chmurze. Możesz centralnie tworzyć, wymuszać i rejestrować zasady łączności aplikacji i sieci w subskrypcjach i sieciach wirtualnych. Usługa Azure Firewall korzysta ze statycznego publicznego adresu IP dla zasobów sieci wirtualnej, co umożliwia zewnętrznym zaporom identyfikowanie ruchu pochodzącego z sieci wirtualnej.  Usługa jest w pełni zintegrowana z usługą Azure Monitor na potrzeby rejestrowania i analiz.

Zobacz stronę produktu usługi Azure Firewall.

Przeczytaj dokumentację usługi Azure Firewall.

  • Azure Firewall
  • Services

Powiązane produkty