Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Azure Event Grid

Data opublikowania: 21 sierpnia, 2017

Azure Event Grid to innowacyjna oferta, która przekształci zdarzenie w najważniejszy obiekt na platformie Azure. Usługa Azure Event Grid umożliwi subskrybowanie dowolnego zdarzenia, które odbywa się w zasobach platformy Azure, oraz reagowanie na nie przy użyciu platform bezserwerowych, takich jak Functions lub Logic Apps. Poza wbudowaną obsługą publikowania zdarzeń za pomocą usług, takich jak Blob Storage i grupy zasobów, usługa Event Grid umożliwi tworzenie własnych zdarzeń niestandardowych do publikowania bezpośrednio w usłudze. Usługa Event Grid oferuje szeroką gamę usług platformy Azure z wbudowanymi procedurami obsługi zdarzeń, takich jak Functions, Logic Apps i Azure Automation. Ponadto zapewnia elastyczność dzięki obsłudze niestandardowych elementów Web Hook do publikowania zdarzeń w dowolnej usłudze, nawet w usługach innych firm poza platformą Azure. Ta elastyczność stwarza mnóstwo możliwości zastosowań i stanowi o niezwykłej unikatowości usługi Azure Event Grid w chmurze publicznej. 

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Event Grid

  • Features