Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Event Grid obsługuje teraz specyfikację CloudEvents w wersji 1.0 w celu zapewnienia lepszego współdziałania

Data opublikowania: 18 listopada, 2019

Usługa Azure Event Grid obsługuje teraz specyfikację CloudEvents w wersji 1.0, która jest otwartym standardem formatu zdarzeń stworzonym w fundacji Cloud Native Compute Foundation i wdrożonym przez kilku współpracowników, w tym firmę Microsoft.  

Usługa CloudEvents upraszcza współdziałanie między dostawcami usług w chmurze, zapewniając wspólny schemat zdarzeń do publikowania i wykorzystywania zdarzeń opartych na chmurze. Umożliwia ona ujednolicenie narzędzi oraz standaryzację sposobów routingu i obsługi zdarzeń, a także udostępnia uniwersalne sposoby deserializacji schematu zdarzeń. 

Usługa Azure Event Grid jest jedną z pierwszych usług w chmurze na rynku, która w pełni realizuje i obsługuje specyfikację otwartego standardu dla zdarzeń w chmurze. Umożliwia ona lepsze współdziałanie systemów opartych na zdarzeniach w rozwiązaniach typu SaaS i u dostawców usług w chmurze, udostępniając otwarty standardowy format upraszczający rozwiązania obejmujące wiele chmur dzięki zapewnieniu wspólnej specyfikacji zdarzeń.

Dowiedz się więcej z dokumentacji

  • Event Grid
  • Features
  • Services
  • Open Source

Powiązane produkty