Przejdź do głównej zawartości
W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Aktualizacja harmonogramu działania dla usługi Azure DevOps na 3. kwartał 2019 r.

Data opublikowania: 31 lipca, 2019

Zespół inżynierów usługi Azure DevOps nieustannie udostępnia ulepszenia i nowe funkcje w naszych usługach. Niedawno w niespotykanym tempie dodaliśmy nowe możliwości do usługi Azure DevOps, w tym obsługę wieloetapowych potoków YAML, integrację ze środowiskami potoków i platformą Kubernetes, obsługę uwierzytelniania za pomocą tożsamości usługi GitHub, pakiety języka Python i platformy Universal oraz publicznych kanałów informacyjnych w usłudze Azure Artifacts, a także nowe i zaktualizowane integracje z rozwiązaniem Jira Software, usługą Slack i usługą Microsoft Teams oraz inne dodatki. Rozwiązaliśmy też drobne i średnie problemy mające wpływ na środowisko użytkownika w usłudze Azure DevOps. W drugiej połowie 2019 r. będzie można zauważyć istotne inwestycje we wszystkie usługi Azure DevOps.

Poniższe najważniejsze elementy to tylko część nowych funkcji, które zostaną udostępnione w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Pełną listę można znaleźć na osi czasu funkcji usługi DevOps. Więcej informacji o poszczególnych elementach można znaleźć w publicznym projekcie harmonogramu działania, do którego linki są w każdej funkcji.

Azure Boards:

Azure Repos:

Azure Pipelines:

Azure Artifacts:

Plan testu platformy Azure:

Administracja:

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz blog usługi Azure DevOps.

Cenimy sobie opinie użytkowników, które pomagają nam właściwie dobrać priorytety. Jeśli masz nowe pomysły lub uważasz, że dobrze byłoby coś zmienić, podziel się sugestią na forum Developer Community, zagłosuj na już dodane sugestie lub skontaktuj się z nami w usłudze Twitter.

  • Azure DevOps
  • Features

Powiązane produkty