Pomiń nawigację
TERAZ DOSTĘPNE

Usługa ExpressRoute dla usługi Azure DevOps — już dostępna

Data opublikowania: 24 października, 2018

Usługa Azure DevOps jest już dostępna za pośrednictwem usługi Azure ExpressRoute. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź blog usługi Azure DevOps.

Łączność z usługami online firmy Microsoft, takimi jak Azure Storage, Azure SQL Database, Dynamics 365 i teraz Azure DevOps, jest realizowana z użyciem konfiguracji komunikacji równorzędnej firmy Microsoft dla obwodów usługi ExpressRoute. 

Filtry tras to sposób na korzystanie z podzestawu obsługiwanych usług przy użyciu komunikacji równorzędnej firmy Microsoft. Za pomocą filtrów tras można włączać usługi, do których chce się uzyskiwać dostęp za pośrednictwem komunikacji równorzędnej firmy Microsoft własnego obwodu. Usługa Azure DevOps jest częścią nowego filtru tras Azure Global Services z wartością BGP Community równą 12076:5050.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfigurowanie filtrów trasy dla komunikacji równorzędnej firmy Microsoftdokumentacji usługi ExpressRoute.

  • Features