Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure DB for PostgreSQL: funkcja połączeń z klastrami hiperskali (Citus) jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 02 października, 2019

Obsługa funkcji „Zezwalaj usługom i zasobom platformy Azure na dostęp do tej grupy serwerów” w klastrach hiperskali (Citus) jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej. To ustawienie umożliwia wszystkim usługom platformy Azure, takim jak Power BI i Azure Data Factory, oraz innym zasobom platformy Azure, takim jak maszyny wirtualne, dostęp do klastra hiperskali (Citus). Ta funkcja otwiera zaporę klastra hiperskali (Citus) w celu akceptowania połączeń na porcie 5432 z dowolnego adresu IP przydzielonego do usługi lub zasobu platformy Azure, łącznie z wystąpieniami wdrożonymi w ramach subskrypcji platformy Azure innych użytkowników.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Reguły zapory hiperskali (Citus).

Dowiedz się więcej o regułach zapory hiperskali (Citus)

Dowiedz się więcej o hiperskali (Citus) w usłudze Azure Database for PostgreSQL

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features