Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Rejestrowanie inspekcji za pomocą rozszerzenia pgAudit w usłudze Azure Database for PostgreSQL — hiperskala (Citus) jest teraz dostępne w publicznej wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 17 lutego, 2021

Rejestrowanie inspekcji w usłudze Azure Database for PostgreSQL — hiperskala (Citus) za pomocą rozszerzenia pgAudit jest teraz dostępne w publicznej wersji zapoznawczej. Twórz dzienniki inspekcji zdarzeń, w tym zapisów, odczytów, zmian roli i operacji języka definicji danych (DDL), we wszystkich lub niektórych węzłach w grupie serwerów w hiperskali (Citus) za pomocą rozszerzenia inspekcji usługi PostgreSQL. Szczegółowe rejestrowanie inspekcji sesji i/lub obiektów jest zapewniane przy użyciu standardowego narzędzia rejestrowania Postgres. Dzienniki można zapisać na koncie magazynu, wysłać do centrum zdarzeń lub wykonywać względem nich zapytania w dziennikach usługi Azure Monitor.

Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj artykuł dotyczący rejestrowania inspekcji w dokumentacji usługi Azure Database for PostgreSQL — hiperskala (Citus).

  • Azure Database for PostgreSQL
  • Features
  • Management
  • Open Source