Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa programu MySQL 8.0 w usłudze Azure Database for MySQL jest dostępna w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 24 lipca, 2019

Usługa Azure Database for MySQL udostępnia teraz wersję zapoznawczą obsługi najnowszej wersji głównej programu MySQL, tj. wersji 8.0. Główne udoskonalenia w programie MySQL 8.0 obejmują różne ulepszenia związane ze słownikiem danych, instrukcjami niepodzielnego definiowania danych (niepodzielne operacje DDL), procedurą uaktualniania, zarządzaniem zabezpieczeniami i kontami, a także kilka innych ulepszeń wydajności. Zobacz informacje o wersji programu MySQL 8.0, aby uzyskać dodatkowe informacje o najnowszych funkcjach oraz o różnicach między nową wersją a programem MySQL 5.7.

Dowiedz się więcej

  • Azure Database for MySQL
  • Features

Powiązane produkty