Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Database for MySQL — powiadomienia o kondycji usług w regionach Wschodnie stany USA i Południowe Zjednoczone Królestwo

Data opublikowania: 23 listopada, 2019

Teraz w wersji zapoznawczej tylko w regionach Wschodnie stany USA i Południowe Zjednoczone Królestwo usługa Azure Database for MySQL zapewnia obsługę powiadomień o kondycji usług związanych z planowaną konserwacją. Użycie tej funkcji umożliwia wyświetlanie w jednym miejscu informacji o wszystkich planowanych konserwacjach usług w ramach subskrypcji. Skonfiguruj alerty kondycji usługi, aby informować użytkownika o problemach lub zmianach, które mogą mieć wpływ na używane usługi i regiony platformy Azure.

Dowiedz się więcej na temat tworzenia alertów dziennika aktywności dla powiadomień o kondycji usług z naszej dokumentacji usługi.


Zachęcamy klientów w regionach Wschodnie stany USA i Południowe Zjednoczone Królestwo, aby wypróbowali tę funkcję i przekazali swoje opinie na forum lub bezpośrednio do zespołu usługi Azure Database for MySQL.

  • Azure Database for MySQL
  • Features

Powiązane produkty