Pomiń nawigację
DOSTĘPNE TERAZ

Łączniki przepływu danych usługi Azure Data Factory są teraz ogólnie dostępne dla modelu CDM i usługi Delta Lake.

Data opublikowania: 10 grudnia, 2020

Przez włączenie formatów Delta Lake i Common Data Model (CDM) w usłudze ADLS Gen2 usługa Azure Data Factory (ADF) włączyła atrakcyjny zakres nowych przypadków użycia ETL. Odczytaj plik model.json i pliki manifestu CDM oraz dane ujścia w usłudze ADLS Gen2 w formacie CDM. Upsert, aktualizowanie, usuwanie i wstawianie danych usługi Data Lake przy użyciu usługi Delta Lake. Oba formaty Data Lake obsługują pełny zakres transformacji przepływu danych usługi ADF, które są teraz ogólnie dostępne.

Dowiedz się więcej.

  • Azure Data Factory
  • Features

Powiązane produkty