Pomiń nawigację

Usługa Azure Container Service (AKS) w usłudze Azure Stack

poniedziałek, 12 lutego 2018

Usługi Managed Kubernetes i Azure Container Service (AKS) w infrastrukturze Azure Stack dodatkowo ułatwią użytkownikom usługi Azure Stack zarządzanie środowiskami usługi Kubernetes oraz ich obsługę w sposób analogiczny do pracy na platformie Azure i bez szkody dla mobilności. Ta nowa usługa obejmuje płaszczyznę sterowania hostowaną na platformie Azure, automatyczne uaktualnienia, samonaprawianie, łatwe skalowanie i prosty interfejs użytkownika dla deweloperów i operatorów klastra. Usługa Container Service umożliwia klientom korzystanie z platformy Kubernetes typu open source w sposób prosty i niewymagający wielu operacji. Ta aktualizacja dotyczy głównie użytkowników usługi Azure Stack.

Uzyskaj więcej informacji na temat usługi Azure Container Service (AKS).

Dowiedz się więcej o rolach i obowiązkach w usłudze Azure Stack.

Related feedback