Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Azure Container Registry — obsługa planowania w zadaniach usługi Container Registry

Data opublikowania: 15 lipca, 2019

Zadania usługi Container Registry mogą tworzyć i uruchamiać wykres kontenerów równolegle lub w szeregu. Zadania mogą tworzyć obrazy, uruchamiać testy weryfikacyjne w ramach integracji z preferowanym rozwiązaniem ciągłej integracji/ciągłego wdrażania, lub wykonywać rutynowe zadania, takie jak usuwanie starych obrazów. Mogą być wyzwalane przez zatwierdzenia Git lub aktualizacje bazowych obrazów, włączając poprawianie platformy i systemu operacyjnego.

Aby obsługiwać automatyczne zadania, takie jak automatyczne czyszczenie starych obrazów lub automatyczne testowanie, zadania usługi Container Registry obsługują teraz automatyczne planowanie.

Więcej informacji:

Zaplanowane zadania usługi Container Registry

Zadania usługi Container Registry

  • Azure Container Registry
  • Features

Powiązane produkty