Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Container Registry — dedykowane punkty końcowe danych teraz w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 30 kwietnia, 2020

Dedykowane punkty końcowe danych umożliwiają skonfigurowanie zapór przy użyciu w pełni kwalifikowanej nazwy domeny dla punktu końcowego danych skojarzonego z usługą Container Registry — w przeciwieństwie do wieloznacznego punktu końcowego usługi Azure Blob Storage. Ta nowa funkcja pozwala zablokować środowiska i zmniejszyć ryzyko eksfiltracji danych.

Dedykowane punkty końcowe danych to funkcja rejestrów w warstwie Premium.

Dowiedz się więcej

  • Azure Container Registry
  • Azure Container Service
  • Features