Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólnie dostępne usługi Azure Cognitive Services

Data opublikowania: 06 maja, 2019

Następujące usługi Azure Cognitive Services są już ogólnie dostępne:

Neuronowa zamiana tekstu na mowę korzysta z najnowszych innowacji w dziedzinie uczenia głębokiego. Neuronowa funkcja zamiany tekstu na mowę sprawia, że głosów w aplikacji prawie nie można odróżnić od nagranych wypowiedzi osób. Naturalna wymowa odmienionych wyrazów i wyraźna artykulacja sprawiają, że słuchanie tekstu nie jest męczące podczas interakcji z systemami sztucznej inteligencji.

Odczyt przetworzonych obrazów umożliwia wyodrębnianie tekstu z najczęściej używanych typów plików. Usługę rozszerzono o obsługę plików PDF i TIFF oraz możliwość odczytywania wielostronicowych dokumentów.

Rozpoznawanie nazwanych jednostek w analizie tekstu (NER)  z obsługą języka angielskiego i hiszpańskiego. Funkcja NER umożliwia identyfikację wystąpień jednostek, takich jak osoby, miejsca i organizacje, w dowolnym tekście. Udostępniliśmy też 19 nowych modeli języków w wersji zapoznawczej. Tym samym liczba języków obsługiwanych przez funkcję NER wzrosła do 21.

Dowiedz się więcej na temat omówionych usług Cognitive Services

  • Microsoft Azure Portal
  • Features

Powiązane produkty