Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Cognitive Services — język portugalski (Brazylia) został dodany do neuronowej zamiany tekstu na mowę

Data opublikowania: 13 marca, 2020

Francisca, nasz nowy głos języka portugalskiego (Brazylia) — pt-BR, została dodana do neuronowej zamiany tekstu na mowę. Francisca ma tę samą naturalną, podobną do ludzkiej prozodię co inne głosy neuronowej zamiany tekstu na mowę na platformie Azure. Francisca może generować realistyczne kształty fali mowy dla danego tekstu wejściowego, bezproblemowo dopasowując się do wzorców zmian akcentu i intonacji w języku mówionym.

Oprócz możliwości syntezy mowy przy użyciu neuronowej zamiany tekstu na mowę deweloperzy mogą również dostosowywać głos do różnych scenariuszy, korzystając z różnych stylów głosu. Na przykład nowy głos języka pt-BR może także mówić tonem wesołym, dzięki czemu można wyrazić pozytywne emocje i radość. Jest to szczególnie przydatne w scenariuszach czatbotów. Styl wypowiedzi można łatwo dopasować przy użyciu elementu <mstts:express-as> języka znaczników syntezy mowy.

Dowiedz się więcej.

  • Zamiana tekstu na mowę
  • Mowa platformy Azure AI
  • Features