TERAZ DOSTĘPNE

Aktualizacja interfejsu wiersza polecenia platformy Azure jest już dostępna

Data opublikowania: 04 listopada, 2019

Najnowsza wersja interfejsu wiersza polecenia platformy Azure zawiera kilka nowych, interesujących funkcji, dostępnych na platformie Azure. Dodano polecenia sieciowe umożliwiające zarządzanie routerami wirtualnymi i zasadami zapory oraz łączenie sieci wirtualnych między dzierżawami. Wkrótce zostanie również udostępniona obsługa komunikacji równorzędnej w wersji zapoznawczej. 

Zapewniamy obsługę natywnego interfejsu wiersza polecenia dla nowej usługi Azure Data Lake Storage Gen2. Zapewniamy obsługę bezserwerowych baz danych SQL za pośrednictwem interfejsu wiersza polecenia. W dziedzinie zasobów obliczeniowych można teraz odwoływać się do usługi Virtual Machine Scale Sets podczas tworzenia maszyny wirtualnej za pomocą interfejsu wiersza polecenia.

Podstawowy interfejs wiersza polecenia platformy Azure zawiera przykłady oparte na sztucznej inteligencji oraz zapewnia natywną obsługę języka ARM, używanego podczas wdrażania szablonów. 

Pełną listę funkcji można znaleźć w informacjach o najnowszej wersji.

Pobierz już dziś

Dowiedz się więcej

  • SDK and Tools
  • Microsoft Ignite