Pomiń nawigację
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Blob Storage w ramach integracji usług IoT Edge i Event Grid jest w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 01 listopada, 2019

Moduł Azure Blob Storage w usłudze IoT Edge zapewnia teraz integrację z usługą Event Grid w ramach usługi IoT Edge (w wersji zapoznawczej), co umożliwia innym modułom reagowanie na zdarzenia, takie jak lokalne tworzenie i usuwanie obiektów blob.

Dowiedz się więcej.

 

  • Services