Przejdź do głównej zawartości

Licencjonowanie i renderowanie obrazów maszyn wirtualnych w usłudze Azure Batch zostanie wycofane 29 lutego 2024 r.

Data opublikowania: 24 lutego, 2021

Pule usługi Batch można obecnie tworzyć przy użyciu obrazów maszyn wirtualnych z witryny Marketplace zawierających wstępnie zainstalowane aplikacje do obsługi grafiki i renderowania, których licencje określają płatność za użycie. Te obrazy maszyn wirtualnych i licencjonowanie z płatnością za użycie przestaną być dostępne 29 lutego 2024 r. 

Wymagana akcja 

Przed 29 lutego 2024 r. musisz utworzyć niestandardowy obraz maszyny wirtualnej z zainstalowanymi wymaganymi aplikacjami, którego następnie będziesz używać do tworzenia nowych pul usługi Batch. Dla wymaganych aplikacji będzie trzeba kupić standardowe licencje, a następnie zainstalować je na serwerze licencji znajdującym się w tej samej sieci wirtualnej co pula usługi Batch.  Stare pule używające obrazów witryny Marketplace będą musiały zostać usunięte. 

Dokumentacja usługi Batch zawiera wskazówki dotyczące tworzenia i używania niestandardowych obrazów maszyn wirtualnych do tworzenia pul z wymaganymi aplikacjami, a także informacje na temat używania standardowego licencjonowania aplikacji

Po 29 lutego 2024 r. obrazy maszyn wirtualnych z witryny Marketplace zawierające aplikacje do obsługi grafiki i renderowania nie będą już dostępne, więc nie będzie można za ich pomocą tworzyć pul usługi Batch.  

Więcej informacji 

Jeśli masz pytania, uzyskaj odpowiedzi od ekspertów ze społeczności w witrynie Microsoft Q&A. Jeśli masz plan pomocy technicznej i potrzebujesz pomocy technicznej, utwórz wniosek o pomoc techniczną

  • Batch
  • Retirements

Powiązane produkty