Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure App Service — serwer WildFly w systemie Linux jest w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 26 lutego, 2019

WildFly to w pełni zarządzany serwer aplikacji działający w usłudze App Service i obsługiwany przez zestaw Azul Zulu JDK, który zapewnia bezpłatną obsługę i konserwację środowiska Java LTS dla klientów platformy Azure. Serwer WildFly na platformie Azure to autonomiczne wystąpienie, ale można go skonfigurować pod kątem skalowania i łączenia się z innymi usługami platformy Azure w celu uzyskania wydajności klasy korporacyjnej.

Dowiedz się więcej 

  • App Service
  • Services

Powiązane produkty