Przejdź do głównej zawartości

Aktualizacja usługi Azure API Management z 11 października

Data opublikowania: 12 października, 2018

Najnowsza aktualizacja usługi Azure API Management obejmuje następujące poprawki usterek, zmiany i nowe funkcje:

  • Płynniejsze uaktualnienia usługi Azure API Management. Podczas uaktualniania do najnowszego wydania w danym momencie jest ponownie uruchamiana tylko jedna maszyna wirtualna.
  • Dzienniki aktywności dla niepoprawnych certyfikatów magazynów kluczy. Klienci, którzy zarządzają certyfikatami domen niestandardowych w usłudze Azure API Management za pomocą usługi Azure Key Vault powinni monitorować dzienniki aktywności pod kątem błędów. Błędy wystąpią, jeśli usługa API Management nie będzie mogła automatycznie odświeżyć certyfikatu, ponieważ utraciła dostęp do magazynu kluczy lub wpis tajny został nadpisany nieprawidłowym lub wygasłym wystąpieniem. Klienci mogą konfigurować automatyczne alerty dla dzienników aktywności.
  • Ulepszony interfejs API listy raportów według żądania. Interfejs API służący do zwracania listy raportów według żądania obsługuje teraz filtrowanie nie tylko według pola timestamp, ale także według pól apiId, operationId, subscriptionId, productId i userId. Nowe parametry zapytań $skip i $top umożliwiają stronicowanie.
  • Poprawka usterki w funkcji analizy. Żądania z opóźnieniem wynoszącym ponad 120 sekund są od teraz prawidłowo zliczane. Dane archiwalne pozostają bez zmian.
  • Poprawka usterki w funkcji śledzenia. Teraz jest możliwe generowanie śladów żądań podczas używania zasad z wyrażeniami zwracającymi obiekty typu IReponse.
  • Poprawka usterki dla bram z nazwą hosta z symbolem wieloznacznym. Usterka, która w rzadkich przypadkach powodowała odrzucanie żądań przez bramy z nazwą hosta z symbolem wieloznacznym, została usunięta.

Aktualizacja usługi została udostępniona 11 października 2018. Wystąpienia usług są uaktualniane w partiach. Zwykle udostępnienie aktualizacji w każdym aktywnym wystąpieniu usługi trwa około tygodnia.

 

  • API Management
  • Features

Powiązane produkty