Aktualizacja usługi Azure API Management z 19 kwietnia

Data opublikowania: 19 kwietnia, 2019

19 kwietnia rozpoczęliśmy standardową aktualizację usługi Azure API Management. Zawiera ona następujące poprawki błędów, zmiany i nowe funkcje:

  • Usługa API Management jest teraz dostępna w regionach Północna Republika Południowej Afryki i Zachodnia Republika Południowej Afryki.
  • Usługa API Management teraz odświeża certyfikaty z usługi Azure Key Vault co 4 godziny, a nie co 24 godziny. 
  • Dodaliśmy nowe zasady authenticate-managed-identity, które obsługują uwierzytelnianie na zapleczu interfejsu API za pomocą tożsamości zarządzanej usługi API Management.
  • Rozwiązaliśmy problem w imporcie specyfikacji interfejsu Open API w wersji 3, który powodował wyjątki pustych referencji.

Aktualizacje są wdrażane stopniowo. Zaktualizowanie wszystkich aktywnych wystąpień usługi zwykle trwa co najmniej tydzień.

  • API Management
  • Features
  • Services

Powiązane produkty