Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Funkcja ochrony haseł w usłudze Azure AD jest teraz w publicznej wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 21 września, 2018

Funkcja ochrony haseł w usłudze Azure AD ułatwia eliminowanie ze środowiska haseł łatwych do odgadnięcia, co może znacznie obniżyć ryzyko nieuprawnionego dostępu z użyciem ataku rozproszonego na hasła. Ta funkcja pomaga w szczególności: Chronić konta organizacji w usłudze Azure AD i usłudze Active Directory systemu Windows Server, uniemożliwiając użytkownikom używanie haseł z listy ponad 500 najczęściej używane haseł i ponad 1 miliona wariantów tych haseł z zamienionymi znakami. Zarządzać funkcją ochrony haseł w usłudze Azure AD na potrzeby usługi Azure AD i lokalnej usługi Active Directory systemu Windows Server z poziomu ujednoliconego środowiska administratora w portalu usługi Azure Active Directory.

Dowiedz się więcej.

  • Features