TERAZ DOSTĘPNE

Integracja dzienników aktywności usługi Azure Active Directory z dziennikami diagnostycznymi dla usługi Azure Monitor oraz usługą Log Analytics w usłudze Azure Monitor

Data opublikowania: 23 kwietnia, 2019

Dzienniki aktywności usługi Azure Active Directory umożliwiają przechowywanie długoterminowe na koncie usługi Azure Storage i mogą być przesyłane strumieniowo do narzędzia SIEM bez pisania i utrzymywania skryptów niestandardowych.  Uzyskuj szczegółowe informacje o użyciu i zabezpieczeniach z działań użytkowników za pomocą rozwiązania zewnętrznego lub niestandardowego albo oszczędzaj czas dzięki bezpośredniej integracji z usługą Log Analytics w usłudze Azure Monitor bez opuszczania witryny Azure Portal.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź blog społeczności technicznej.

  • Azure Active Directory
  • Features
  • Security