Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Aktualizacje usługi Azure Lab Services: rozmiar procesora GPU, zapisywanie obrazów i łączenie z zasobami lokalnymi

Data opublikowania: 02 kwietnia, 2019

W tym miesiącu udostępniliśmy niektóre funkcje usługi Azure Lab Services, których dotyczyło najwięcej próśb:

  • Rozmiar procesora GPU: wprowadziliśmy rozmiar procesora GPU w jednostkach SKU z istniejącymi rozmiarami. Nauczyciel może teraz wybrać rozmiar procesora GPU laboratorium podczas tworzenia nowego laboratorium. 
  • Łączenie się z zasobami lokalnymi: tej funkcji można użyć, gdy maszyny wirtualne w laboratorium mają oprogramowanie, które musi łączyć się z lokalnymi serwerami licencji, aby pobrać licencję, albo gdy maszyny wirtualne w laboratorium muszą mieć dostęp do zestawów danych (lub innych plików) w uniwersyteckich udziałach sieciowych.
  • Zapisywanie obrazu: ta funkcja ułatwia nauczycielom i administratorom laboratoriów zapisywanie obrazów maszyn wirtualnych szablonów, aby można było ich ponownie używać podczas tworzenia nowego laboratorium. Obrazy maszyn wirtualnych szablonów są zapisywane w galerii obrazów udostępnionych platformy Azure.
  • Wysyłanie linku rejestracji pocztą e-mail: ta funkcja umożliwia nauczycielom łatwe wysyłanie linków rejestracji pocztą e-mail do wszystkich uczniów lub wysyłanie pojedynczych wiadomości e-mail bez konieczności wysyłania linków rejestracji przy użyciu innego klienta poczty e-mail. 
  • Łączenie z maszynami systemu Linux za pomocą pulpitu zdalnego: ta funkcja jest dostępna podczas tworzenia laboratorium. Włączenie tego ustawienia powoduje otwarcie portu pulpitu zdalnego na maszynach z systemem Linux. Nauczyciele i uczniowie mogą połączyć się z maszynami za pomocą pulpitu zdalnego po zainstalowaniu pakietów RDP i graficznego interfejsu użytkownika na maszynach laboratorium. 

Aby przesłać opinię lub sugestie, przejdź do forum opinii.

Masz pytanie? Przejdź do witryny Stack Overflow.

  • Azure Lab Services
  • Services

Powiązane produkty