Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Automatyczne rozmieszczanie maszyn wirtualnych i usługa Azure Virtual Machine Scale Sets dostępne w usłudze Dedicated Host

Data opublikowania: 11 grudnia, 2020

Można uprościć wdrażanie i zwiększyć skalowalność środowiska usługi Azure Dedicated Host dzięki dwóm nowym funkcjom, które są teraz ogólnie dostępne:

  • Możesz przyspieszyć wdrażanie maszyn wirtualnych platformy Azure na hostach dedykowanych dzięki automatycznemu wybieraniu przez platformę grupy hostów, w której zostanie wdrożona maszyna wirtualna.
  • Możesz także korzystać z zestawów skalowania maszyn wirtualnych w połączeniu z dedykowanymi hostami. Ta nowa funkcja pozwala firmom IT na używanie zestawów skalowania na wielu dedykowanych hostach należących do grupy dedykowanych hostów.

Te nowe funkcje ułatwią zarządzanie aplikacjami działającymi na dedykowanych hostach na dużą skalę.

Dowiedz się więcej.

  • Virtual Machine Scale Sets
  • Maszyny wirtualne
  • Compliance
  • Features
  • Pricing & Offerings