Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Połącz usługę Azure Stream Analytics z usługą Azure Data Explorer przy użyciu zarządzanego prywatnego punktu końcowego.

Data opublikowania: 13 kwietnia, 2023

Zadania usługi Azure Stream Analytics uruchomione w klastrze mogą łączyć się z zasobem usługi Azure Data Explorer/klastrem Kusto przy użyciu zarządzanych prywatnych punktów końcowych. Prywatne punkty końcowe chronią przed eksfiltracją danych i umożliwiają zadaniu usługi Azure Stream Analytics bezpieczne łączenie się z zasobami znajdującymi się za zaporą lub siecią wirtualną platformy Azure.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź: Tworzenie i usuwanie zarządzanych prywatnych punktów końcowych w klastrze usługi Azure Stream Analytics

  • Azure Stream Analytics
  • Features
  • Services

Powiązane produkty