W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Anomaly Detector jest już dostępna

Data opublikowania: 02 kwietnia, 2019

Anomaly Detector, nowa usługa w ramach usług Azure Cognitive Services, jest już dostępna. Łatwo osadzisz możliwości wykrywania anomalii w swoich aplikacjach, aby szybko wykrywać problemy i pomagać minimalizować straty i wpływ na klienta. Za pomocą jednego wywołania interfejsu API można uaktywnić ten wstępnie wytrenowany model sztucznej inteligencji, który pozyskuje dane szeregów czasowych wszystkich typów i w każdej ilości, wybiera najlepiej dopasowany model wykrywania anomalii dla Twoich danych w celu zapewnienia wysokiej dokładności i automatycznie wyświetla zdarzenia bezpośrednio po ich wystąpieniu. Dostosuj usługę odpowiednio do potrzeb, aby wykrywała anomalie dowolnego rozmiaru.

Dowiedz się więcej

  • Azure Cognitive Services
  • Services

Powiązane produkty