Pomiń nawigację
TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Virtual Network obsługuje teraz odwrotne wyszukiwanie DNS

Data opublikowania: 13 kwietnia, 2020

Domyślnie usługa Azure Virtual Network obsługuje teraz odwrotne wyszukiwanie DNS (zapytania DNS PTR) dla adresów IP maszyn wirtualnych. Pozwala to szybko wyszukiwać nazwę maszyny wirtualnej na podstawie adresu IP. Dotychczas używanie zapytań DNS do wyszukiwania w pełni kwalifikowanej nazwy domeny (FQDN) dla maszyny wirtualnej na podstawie jej adresu IP powodowało zwrócenie odpowiedzi NXDOMAIN. Teraz zamiast odpowiedzi NXDOMAIN zwracana jest prawidłowa nazwa FQDN maszyny wirtualnej, do której należy dany adres IP.

Dodatkowe szczegóły można znaleźć w dokumentacji.

  • Azure DNS
  • Virtual Network
  • Features

Powiązane produkty