Przejdź do głównej zawartości
TERAZ DOSTĘPNE

Relacje „wiele do wielu” w usłudze Azure Analysis Services są teraz ogólnie dostępne

Data opublikowania: 14 kwietnia, 2020

Relacje „wiele do wielu” w usłudze Azure Analysis Services są teraz ogólnie dostępne. Są to relacje między tabelami, w których obie kolumny są nieunikatowe. Bazują one na relacjach „wiele do wielu” w usłudze Power BI.

Model wynikowy relacji „wiele do wielu” ma mniejszą liczbę tabel z logicznie pogrupowanymi kolumnami, co usprawnia środowisko użytkownika i pomaga uniknąć konieczności normalizacji tabel wymiarów. Taką relację można zdefiniować między tabelą wymiarów i tabelą faktów w stopniu szczegółowości wyższym niż kolumna klucza wymiaru. Na przykład jeśli budżet jest zdefiniowany na poziomie kategorii produktów, nie ma potrzeby normalizacji wymiaru Produkt do oddzielnych tabel — jednej z poziomem szczegółowości Produkt, a drugiej z poziomem szczegółowości Kategoria produktów.

Więcej informacji o scenariuszach relacji „wiele do wielu” zawiera dokumentacja.

wiele do wielu

Twórz relacje „wiele do wielu” przy użyciu narzędzi SQL Server Data Tools lub narzędzia społeczności open-source Tabular Editor. Możesz też używać interfejsów programowania i skryptów usług SSAS, takich jak TOM i TMSL.

  • Azure Analysis Services
  • Features
  • Services

Powiązane produkty