Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Azure Analysis Services — ulepszona synchronizacja replik zapytań jest teraz dostępna

Data opublikowania: 16 kwietnia, 2020

Ulepszona synchronizacja replik zapytań w usłudze Azure Analysis Services jest teraz ogólnie dostępna. Usługa Analysis Services udostępnia ulepszoną synchronizację replik zapytań w środowiskach skalowalnych w poziomie z zapytaniami klientów dystrybuowanymi w ramach co najmniej jednej repliki zapytań, co skraca czas odpowiedzi dla obciążeń o wysokiej współbieżności.

Poniższy zrzut ekranu przedstawia nowe ustawienie ReplicaSyncMode. Wartość domyślna (1) oznacza pełne ponowne wypełnianie bazy danych. Wartość (2) umożliwia natomiast zoptymalizowaną synchronizację repliki zapytań wykonywaną równolegle.

queryreplicasync

Domyślnie repliki zapytań są ponownie wypełniane w pełni (nie przyrostowo), co odbywa się w etapach. Przy założeniu, że istnieją co najmniej trzy repliki, dwie z nich są one odłączane i dołączane jednocześnie, aby zapewnić, że co najmniej jedna replika będzie dostępna w trybie online na potrzeby zapytań podczas cyklu synchronizacji. Konieczne może być ponowne nawiązanie połączenia przez klientów z jedną z replik w trybie online.

Z drugiej strony dzięki zoptymalizowanej synchronizacji replik zapytań wszystkie repliki są synchronizowane równolegle, co skraca czas synchronizacji i zwiększa prawdopodobieństwo, że dane będą spójne podczas synchronizacji. Bazy danych pozostają w trybie online na wszystkich uczestniczących serwerach. Klienci nie muszą ponownie nawiązywać połączenia. Ponadto wewnątrzpamięciowa pamięć podręczna jest aktualizowana przyrostowo, co może być szybsze niż ponowne wypełnianie modelu.

Należy jednak pamiętać, że zoptymalizowana synchronizacja może zużywać dodatkową pamięć na serwerze w zależności od ilości danych, które uległy zmianie, i ilości pamięci podręcznej wymaganej do zaktualizowania. Ta operacja może wymagać dwukrotnie większej ilości pamięci niż w przypadku pełnego ponownego wypełniania, ponieważ stare i nowe segmenty są przechowywane jednocześnie w pamięci. Jeśli podczas synchronizacji zabrakło pamięci, usługa Analysis Services powróci do trybu domyślnego (jednoczesne dołączanie/odłączanie dwóch replik jednocześnie).

Aby uzyskać więcej informacji na temat skalowania zapytań w poziomie, zobacz Skalowanie w poziomie usługi Azure Analysis Services w dokumentacji.

  • Azure Analysis Services
  • Features
  • Services

Powiązane produkty