Pomiń nawigację

Wersja zapoznawcza potoku agregacji i indeksy unikatowe interfejsu API MongoDB w usłudze Azure Cosmos DB

piątek, 17 listopada 2017

Wersja zapoznawcza obsługi potoku agregacji pozwoli deweloperom usługi Azure Cosmos DB korzystającym z interfejsu API MongoDB wykonywać operacje na danych w potokach wieloetapowych nawet za pomocą jednego zapytania, co umożliwi usprawnione tworzenie bardziej zaawansowanych aplikacji. Potok agregacji można włączyć w witrynie Azure Portal. Funkcja indeksu unikatowego jest teraz ogólnie dostępna i pozwoli na wprowadzenie ograniczenia unikatowości w dowolnych polach dokumentu, które zostały już automatycznie zindeksowane w usłudze Azure Cosmos DB. Usługa Azure Cosmos DB implementuje teraz protokół przewodowy MongoDB 3.4, umożliwiając korzystanie z opartych na nim narzędzi i aplikacji.

 

Dowiedz się więcej o wersji zapoznawczej obsługi potoku agregacji.

 

Related feedback