TERAZ DOSTĘPNE

Możliwość wdrażania usługi Azure Data Explorer w sieciach wirtualnych platformy Azure jest teraz ogólnie dostępna

Data opublikowania: 15 marca, 2020

Możliwość wdrażania usługi Azure Data Explorer w sieci wirtualnej jest teraz ogólnie dostępna. Za pomocą tej funkcji możesz wykonywać następujące działania:

  • Wymuszanie reguł sieciowej grupy zabezpieczeń w ruchu klastra usługi Azure Data Explorer.
  • Łączenie sieci lokalnej z podsiecią klastra usługi Azure Data Explorer.
  • Zabezpieczanie źródeł połączeń danych (usługi Azure Event Hub i Azure Event Grid) przy użyciu punktów końcowych usługi.

Dowiedz się więcej.

  • Azure Data Explorer
  • Virtual Network
  • Features
  • Security