Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Advanced Threat Protection dla usług baz danych platformy Azure dla rozwiązań MySQL i PostgreSQL

Data opublikowania: 24 września, 2018

Usługa Advanced Threat Protection dla usług baz danych platformy Azure dla rozwiązań MySQL i PostgreSQL pomaga wykrywać potencjalne zagrożenia i reagować na nie, gdy się pojawią. Użytkownicy otrzymują alert o podejrzanych działaniach w bazie danych z potencjalnymi lukami w zabezpieczeniach oraz anomaliami we wzorcach dostępu do bazy danych i wzorcach zapytań. Ta funkcja integruje alerty z usługą Azure Security Center, aby dostarczyć szczegóły podejrzanych działań i rekomendacje dotyczące sposobów ich zbadania i wyeliminowania. Usługa Advanced Threat Protection upraszcza także reagowanie na zagrożenia bazy danych bez konieczności dysponowania wiedzą na poziomie eksperta zabezpieczeń lub zarządzania zaawansowanymi systemami monitorowania bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej o usłudze Advanced Threat Protection dla bazy danych PostgreSQL

Dowiedz się więcej o usłudze Advanced Threat Protection dla bazy danych MySQL

  • Azure Database for MySQL
  • Azure Database for PostgreSQL
  • Services