Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Możliwość przyrostowego dodawania pojemności do usługi Azure Stack

Data opublikowania: 01 listopada, 2018

Operatorzy usługi Azure Stack mogą teraz dodawać węzeł do istniejącej jednostki skalowania usługi Azure Stack w ramach obsługiwanych limitów jednostki skalowania. Dzięki temu operatorzy usługi Azure Stack mogą zwiększać pojemność pojedynczej usługi Azure Stack, a kwestie szczegółowe powinny być omawiane z partnerami ds. sprzętu.

Uzyskaj więcej informacji o operatorach usługi Azure Stack i partnerach ds. sprzętu w zintegrowanych systemach usługi Azure Stack.

 

 

  • Azure Stack
  • Features

Powiązane produkty