Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Uaktualnienie wersji zapoznawczej rozszerzenia Azure DevTest Labs Tasks jest teraz dostępne

Data opublikowania: 18 września, 2019

Uaktualnienie wersji zapoznawczej rozszerzenia Azure DevTest Labs Tasks jest teraz dostępne. To rozszerzenie udostępnia kilka zadań usługi Azure Pipelines umożliwiających integrację z usługą Azure DevTest Labs.   

Uaktualnienie obsługuje agentów wieloplatformowych (Linux, macOS lub Windows) oraz oferuje nowe zadania do automatycznego usuwania obrazów niestandardowych, dzięki czemu nie musisz już ręcznie czyścić klastra obrazów w laboratorium. Uaktualnienie obsługuje także plik parametrów z kontroli źródła DevOps w zadaniu tworzenia maszyny wirtualnej, pozwalając na utrzymywanie wszystkich wartości parametrów w kontroli źródła zamiast podawania ich w środowisku użytkownika.

Dowiedz się więcej

  • Azure Pipelines
  • Azure DevTest Labs
  • Features

Powiązane produkty