Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Kanał informacyjny RSS

listopad 2019

13 lis

GitHub Actions for Azure are now generally available

TERAZ DOSTĘPNE

GitHub Actions, now generally available, make it possible to create simple, yet powerful workflows to automate software compilation and delivery, and are integrated with GitHub.

7 lis

Aktualizacja 19.10 usługi Azure Sphere jest teraz dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Publiczna wersja zapoznawcza usługi Azure Sphere 19.10 (wydanie z poprawą jakości systemu operacyjnego) jest teraz dostępna za pośrednictwem źródła wersji detalicznych. Wersja 19.10 zawiera także nowy zestaw Azure Sphere SDK z kilkoma znaczącymi ulepszeniami możliwości.

 • Azure Sphere
4 lis

Updates to profiler and tracing capabilities in Azure Monitor Application Insights

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

The ability to specify CPU and memory thresholds for the Application Insights Profiler is now available, so you now have better control of when to collect traces.

 • Azure Monitor
4 lis

Visual Studio Online is now in preview

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Create cloud-powered development environments that work with your favorite tools, or a built-in browser-based editor.

4 lis

Azure CLI update is now available

TERAZ DOSTĘPNE

The latest version of the Azure CLI contains several exciting new features across the Azure platform including networking command, native support for Azure Data Lake Storage Gen2, and SQL serverless database support, in addition to others.

4 lis

Środowisko migracji funkcji Web Apps jest teraz dostępne w usłudze Azure Migrate

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Migrate udostępnia teraz dedykowane środowisko do migracji internetowych aplikacji .NET do usługi Azure App Service

 • App Service
 • Azure Migrate

październik 2019

29 paź

Unikatowy identyfikator konta rozliczeniowego platformy Azure uległ zmianie

TERAZ DOSTĘPNE

Unikatowy identyfikator konta rozliczeniowego używany do identyfikowania relacji rozliczeniowej z firmą Microsoft uległ zmianie. Ta zmiana ma wpływ tylko na konta objęte umową klienta firmy Microsoft — nie wpływa ona na inne umowy, takie jak Enterprise Agreement.

23 paź

Piąte wydanie odświeżające usługi Azure Service Fabric 6.5

TERAZ DOSTĘPNE

Piąte wydanie odświeżające usługi Azure Service Fabric 6.5 obejmuje poprawki błędów i ulepszenia wydajności.

23 paź

W następnym wydaniu nastąpią zmiany zestawu SDK usługi Azure Sphere

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Następne wydanie zestawu SDK usługi Azure Sphere w odpowiedzi na wiele opinii społeczności będzie zawierać znaczące udoskonalenia.

 • Azure Sphere
23 paź

Interfejs API usługi Batch dla usługi Blob Storage

Wersja zapoznawcza interfejsu API usługi Batch dla usługi Azure Blob Storage upraszcza tworzenie aplikacji, które wykonują kilka wywołań współbieżnych interfejsu API do usługi Blob Storage. Interfejs API usługi Batch zmniejsza liczbę połączeń, które klient musi otworzyć, oraz dystrybuuje do nich żądania i zarządza nimi, umożliwiając osadzanie wielu wywołań interfejsu API w pojedynczym żądaniu HTTP. Interfejs API aktualnie obsługuje dwa typy żądań podrzędnych: SetBlobTier dla blokowych obiektów blob oraz DeleteBlob. Kolejne żądania będą dostępne wkrótce. Ten interfejs API jest dostępny od początkowej wersji z dnia 9.11.2018.

 • Blob Storage
9 paź

W usłudze Azure Sphere 19.09 dodano nowe przypadki użycia dla klientów korporacyjnych

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Aktualizacja 19.09 usługi Azure Sphere w publicznej wersji zapoznawczej jest teraz dostępna w kanale wersji detalicznej

 • Azure Sphere

sierpień 2019

23 sie

Trzecie wydanie odświeżające usługi Azure Service Fabric w wersji 6.5 jest już dostępne

TERAZ DOSTĘPNE

Rozpoczęto wdrażanie trzeciego wydania odświeżającego usługi Azure Service Fabric 6.5 z poprawkami błędów i ulepszeniami wydajności w różnych regionach świadczenia usługi Azure. Aktualizacje zestawów .NET SDK i Java SDK oraz środowiska uruchomieniowego usługi Service Fabric będą wkrótce dostępne we wszystkich regionach za pośrednictwem instalatora internetowego, pakietów NuGet i repozytoriów Maven.

14 sie

Drugie wydanie odświeżające usługi Azure Service Fabric w wersji 6.5 jest już dostępne

TERAZ DOSTĘPNE

W zeszłym miesiącu udostępniono drugie wydanie odświeżające usługi Azure Service Fabric w wersji 6.5 obejmujące kluczowe ogłoszenia, poprawki błędów i ulepszenia wydajności.

 • Service Fabric
14 sie

Wdrażanie aplikacji i usługi Service Fabric Azure Resource Manager (ARM) jest już ogólnie dostępne

TERAZ DOSTĘPNE

Wdrożenie aplikacji usługi Service Fabric jako zasobów za pośrednictwem usługi Azure Resource Manager jest teraz ogólnie dostępne.

 • Service Fabric
14 sie

Nowe narzędzie do automatycznego testowania obciążenia pojemności usługi Power BI Embedded jest teraz dostępne

TERAZ DOSTĘPNE

Narzędzie do automatycznego testowania obciążenia pojemności usługi Power BI Embedded pomaga zrozumieć, jakie obciążenie użytkownikami dana pojemność może obsłużyć, gdy jest używana. Narzędzie używa programu PowerShell do tworzenia automatycznych testów obciążeniowych pojemności i pozwala wybrać, które raporty testować oraz ilu równoległych użytkowników symulować.

 • Usługa Power BI Embedded
13 sie

Publiczna wersja zapoznawcza tożsamości zarządzanej dla aplikacji usługi Azure Service Fabric

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Aplikacje usługi Azure Service Fabric obsługują teraz tożsamości zarządzane przypisane przez użytkownika i przez system.

 • Service Fabric
6 sie

Nowe narzędzia są teraz dostępne w usłudze Azure Cloud Shell

TERAZ DOSTĘPNE

Do usługi Azure Cloud Shell dodano nowe narzędzia i możliwości.

 • Cloud Shell

lipiec 2019

15 lip

Dostępny jest już nowy zbiór zestawów Azure SDK w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Nowy zbiór bibliotek do pracy z usługami Azure Storage, Cosmos DB, Key Vault i Event Hubs w językach Java, Python, JavaScript/TypeScript i C# jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej.

 • Event Hubs
 • Key Vault
 • Azure Cosmos DB
 • Konta magazynu
 • Security
3 lip

Wydanie odświeżające usługi Azure Service Fabric w wersji 6.5 jest już dostępne

TERAZ DOSTĘPNE

Usterki zidentyfikowane w wydaniu 6.5 środowiska uruchomieniowego usługi Service Fabric zostały naprawione w tym wydaniu odświeżającym i zaczęły być wprowadzane w różnych regionach platformy Azure wraz z narzędziami i aktualizacjami zestawu SDK. Aby uzyskać więcej szczegółów, przeczytaj informacje o wersji.

 • Service Fabric

czerwiec 2019

20 cze

Azure HDInsight Tools for VSCode: Ulepszone zapytania interaktywne PySpark

Z przyjemnością ogłaszamy integrację rozszerzenia programu VSCode dla języka Python na potrzeby obsługi interaktywnych zapytań PySpark dla usługi HDInsight w programie VSCode. Narzędzia Azure HDInsight Tools for VSCode korzystają z rozszerzenia dla języka Python do…

 • HDInsight

Azure at Ignite

Zasoby

Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

2. kwartał 2019

Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

Blog

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie