Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  lipiec 2019

  15 lip

  Dostępny jest już nowy zbiór zestawów Azure SDK w wersji zapoznawczej

  Nowy zbiór bibliotek do pracy z usługami Azure Storage, Cosmos DB, Key Vault i Event Hubs w językach Java, Python, JavaScript/TypeScript i C# jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej.

  • Event Hubs
  • Key Vault
  • Azure Cosmos DB
  • Konta magazynu
  • Open Source
  • SDK and Tools
  3 lip

  Wydanie odświeżające usługi Azure Service Fabric w wersji 6.5 jest już dostępne

  Usterki zidentyfikowane w wydaniu 6.5 środowiska uruchomieniowego usługi Service Fabric zostały naprawione w tym wydaniu odświeżającym i zaczęły być wprowadzane w różnych regionach platformy Azure wraz z narzędziami i aktualizacjami zestawu SDK. Aby uzyskać więcej szczegółów, przeczytaj informacje o wersji.

  • Service Fabric
  • SDK and Tools
  • Services

  czerwiec 2019

  20 cze

  Azure HDInsight Tools for VSCode: Ulepszone zapytania interaktywne PySpark

  Z przyjemnością ogłaszamy integrację rozszerzenia programu VSCode dla języka Python na potrzeby obsługi interaktywnych zapytań PySpark dla usługi HDInsight w programie VSCode. Narzędzia Azure HDInsight Tools for VSCode korzystają z rozszerzenia dla języka Python do…

  • HDInsight
  • Features
  • SDK and Tools
  19 cze

  Azure HDInsight Tools for VSCode: Tabele programu Hive w wersji zapoznawczej

  Narzędzia usługi HDInsight dla programu VSCode w dalszym ciągu zwiększają efektywność użytkowników programu Hive dzięki możliwościom samoobsługowej eksploracji. Eksplorator usługi HDInsight w programie VSCode nie tylko daje Ci możliwości przeglądania baz danych programu Hive…

  • HDInsight
  • Features
  • SDK and Tools
  12 cze

  Usługa DevTest Labs: Moduł programu PowerShell do upraszczania zarządzania laboratoriami

  Jest już dostępny moduł programu PowerShell do upraszczania zarządzania laboratoriami

  • DevTest Labs
  • Management
  • SDK and Tools
  11 cze

  Wydanie usługi Azure Service Fabric w wersji 6.5 jest już dostępne

  Wersja 6.5 wydania usługi Service Fabric została wdrożona w różnych regionach platformy Azure wraz z narzędziami i aktualizacjami zestawu SDK. Wydanie zawiera wiele nowych funkcji, poprawek błędów, ulepszeń w zakresie obsługi, niezawodności i wydajności. Aby uzyskać pełną listę wszystkich zmian, zapoznaj się z informacjami o wersji.

  • Service Fabric
  • Features
  • SDK and Tools
  • Services
  7 cze

  Interfejs API REST usługi Power BI z narzędziem „Wypróbuj” umożliwia wypróbowanie interfejsów API bez konieczności pisania kodu

  Każda osoba mająca licencję usługi Power BI może teraz zalogować się na koncie i sprawdzić, jak działa interfejs API REST usługi Power BI, uzyskać informacje lub wykonać operację na dostępnych artefaktach usługi Power BI bez konieczności pisania kodu, a jedynie za pomocą narzędzia Wypróbuj interfejsu API REST usługi Power BI. W pięciu prostych krokach użytkownicy mogą wypróbować możliwości interfejsu API REST usługi Power BI bez konieczności pisania kodu.

  • Usługa Power BI Embedded
  • SDK and Tools

  maj 2019

  31 maj

  Usługa Azure Sphere 19.05 odblokowuje nowe funkcje w mikrokontrolerze MT3620

  Aktualizacja 19.05 usługi Azure Sphere w publicznej wersji zapoznawczej jest teraz dostępna w kanale wersji detalicznej

  • Azure Sphere
  • Operating System
  • SDK and Tools
  13 maj

  Funkcja PowerOff maszyny wirtualnej platformy Azure jest już dostępna z szybkim zamykaniem

  Nowa flaga skipShutdown umożliwia szybkie wymuszenie wyłączenia zasilania (zatrzymania) maszyny wirtualnej platformy Azure.

  • Virtual Machines
  • Maszyny wirtualne z systemem Linux
  • Windows Virtual Machines
  • SDK and Tools
  6 maj

  Obsługa programu Visual Studio Code w usłudze Azure Stream Analytics jest dostępna w wersji zapoznawczej

  Twórz i testuj zadania Azure Stream Analytics oraz zarządzaj nimi w systemach Linux i Windows, a także na komputerach Mac

  • Visual Studio Code
  • Stream Analytics
  • Features
  • Microsoft Build
  • SDK and Tools
  • Services

  kwiecień 2019

  26 kwi

  Ogólna dostępność: Narzędzie AzCopy w wersji 10

  AzCopy w wersji 10, narzędzie do przenoszenia danych następnej generacji, jest teraz ogólnie dostępne dla wszystkich naszych klientów.

  • Open Source
  • SDK and Tools
  24 kwi

  Zmiany w dostępie do konfiguracji klastra usługi HDInsight

  Wprowadzamy ważne zmiany, aby zapewnić bardziej szczegółowy dostęp oparty na rolach do poufnych informacji konfiguracji z klastrów usługi HDInsight. Te zmiany mogą wymagać działania użytkownika.

  • HDInsight
  • SDK and Tools
  • Security
  23 kwi

  Publiczna wersja zapoznawcza: Interfejs API historii zmian zasobów

  Publiczna wersja zapoznawcza nowej funkcji historii zmian w interfejsie API usługi Azure Resource Graph umożliwia znajdowanie zmian zasobów z ostatnich 14 dni wykrytych we właściwości usługi Azure Resource Manager oraz pozwala sprawdzić, które właściwości uległy zmianie w ramach zdarzenia zmiany.

  • Azure Resource Graph
  • Compliance
  • Management
  • SDK and Tools
  17 kwi

  Narzędzia Azure Logic Apps Tools dla programu Visual Studio 2019

  Narzędzia Azure Logic Apps Tools dla programu Visual Studio 2019 są już dostępne.

  • Logic Apps
  • Visual Studio
  • Features
  • SDK and Tools
  10 kwi

  Nowe przykłady kodu usługi Power BI Embedded są dostępne od kwietnia 2019 r.

  Nowe przykłady kodu są teraz dostępne dla usługi Power BI Embedded

  • Usługa Power BI Embedded
  • SDK and Tools
  9 kwi

  Narzędzia Azure Stream Analytics Tools for Visual Studio 2019

  Są już dostępne aktualizacje z kwietnia dla narzędzi Stream Analytics Tools for Visual Studio. Aktualizacja obejmuje ulepszenia testów lokalnych i nowe funkcje:

  • Stream Analytics
  • Features
  • SDK and Tools

  marzec 2019

  6 mar

  Ciągła integracja i ciągłe wdrażanie w usłudze Azure API Management

  Są już dostępne wskazówki, narzędzia i przykłady ułatwiające uzyskanie ciągłej integracji i ciągłego wdrażania.

  • API Management
  • SDK and Tools

  luty 2019

  26 lut

  Usuwanie połączeń z usługą Application Insights za pośrednictwem programu PowerShell

  Aby dane aplikacji przestały trafiać do Twojego obszaru roboczego po wycofaniu portalu OMS, usuń istniejące połączenia, używając skryptu programu PowerShell.

  • Monitorowanie
  • Log Analytics
  • Application Insights
  • SDK and Tools
  • Services
  25 lut

  Udoskonalenia narzędzi dla języka TypeScript w usłudze Azure Functions

  Środowisko deweloperskie TypeScript w usłudze Azure Functions zostało ulepszone. Nowe narzędzia obejmują narzędzia Azure Functions Core Tools i rozszerzenie usługi Azure Functions dla programu Visual Studio Code oraz pakiet npm z definicjami typów na potrzeby używania języka TypeScript z usługą Azure Functions i skrypty npm umożliwiające uabstrakcyjnienie poleceń funkcji.

  • Functions
  • Features
  • SDK and Tools
  • Services
  25 lut

  Azure Functions — ogólna dostępność obsługi języka Java

  W usłudze Azure Functions jest teraz ogólnie dostępna obsługa języka Java w środowisku uruchomieniowym Functions 2.0.

  • Functions
  • Features
  • SDK and Tools
  • Services

  Informacje