Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Kanał informacyjny RSS

listopad 2019

21 lis

Obsługa zestawienia zmian jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej dla usługi Azure Blob Storage

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa zestawienia zmian dla usługi Microsoft Azure Blob Storage jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej.

 • Blob Storage
19 lis

Interpretowanie kondycji klastra usługi Kubernetes za pomocą usługi Azure Monitor dla kontenerów

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Monitor dla kontenerów może teraz monitorować i raportować stan kondycji składników infrastruktury klastra usługi Kubernetes i wszystkich węzłów działających w dowolnym klastrze usługi Kubernetes.

 • Azure Monitor
19 lis

Monitorowanie klastrów usługi Azure Red Hat OpenShift Kubernetes przy użyciu usługi Azure Monitor dla kontenerów

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obecnie obsługujemy monitorowanie klastrów usługi Azure Red Hat OpenShift Kubernetes przy użyciu usługi Azure Monitor dla kontenerów w publicznej wersji zapoznawczej.

 • Azure Monitor
18 lis

Specjalizowane maszyny wirtualne HPC (z procesorem GPU) z serii NVv4 są w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Maszyny wirtualne z serii NVv4 są teraz dostępne w wersji zapoznawczej w regionach Południowo-środkowe stany USA i Europa Zachodnia

 • Virtual Machines
18 lis

Usługa Azure Media Services obsługuje teraz funkcję Live Transcription w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Media Services udostępnia platformę, której możesz użyć do pozyskiwania, transkodowania oraz dynamicznego pakowania i szyfrowania Twojego wideo na żywo w celu dostarczenia. Live Transcriptions to nowa funkcja w interfejsach API usługi Azure Media Services w wersji 3, która pozwala rozszerzyć strumienie dostarczane widzom o generowany maszynowo tekst stanowiący transkrypcję mowy ze źródła dźwięku.

 • Media Services
 • Indeksator wideo
18 lis

Rozszerzony wgląd w oparte na zdarzeniach aplikacje za pomocą usługi Azure Event Grid jest teraz w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Event Grid teraz integruje się z alertami usługi Azure Monitor.

 • Event Grid
 • Azure Monitor
18 lis

Publikowanie do chronionych punktów końcowych usługi Azure Active Directory z usługi Azure Event Grid jest teraz w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Event Grid może teraz publikować zdarzenia do chronionych punktów końcowych usługi AAD

 • Event Grid
 • Azure Active Directory
 • Security
18 lis

Dostarczanie w partiach w usłudze Azure Event Grid dla scenariuszy wysokiej przepływności jest teraz w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Subskrypcje usługi Azure Event Grid można teraz skonfigurować do publikowania zdarzeń do Twoich punktów końcowych w partiach (a nie tylko indywidualnie) w celu zapewnienia efektywniejszej obsługi scenariuszy wysokiej przepływności.

 • Event Grid
14 lis

Maszyny wirtualne wyspecjalizowane pod kątem obliczeń o wysokiej wydajności (HPC) — serie HB i HC

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Maszyny wirtualne HB i HC platformy Azure są dostępne w nowych regionach

 • Virtual Machines
14 lis

Nowe zasady platformy Azure umożliwiające zarządzanie certyfikatami w organizacji, obecnie w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Duże organizacje mają w magazynach kluczy tysiące certyfikatów, które są dystrybuowane wśród tysięcy aplikacji i subskrypcji.

 • Key Vault
 • Security
14 lis

Rozszerzenie skrytki klienta dla platformy Microsoft Azure poza maszyny wirtualne

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Skrytka klienta zapewnia klientom możliwość kontrolowania dostępu inżynierów pomocy technicznej platformy Azure do obciążeń zawierających dane klienta. Ta rozszerzona obsługa zapewnia teraz klientom możliwość kontrolowania dostępu do danych w większej liczbie usług platformy Azure.

 • Security Center
 • Security
14 lis

Ochrona przed zagrożeniami dla usługi Azure Key Vault w publicznej wersji zapoznawczej w regionach Ameryki Północnej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Key Vault to istotna usługa zapewniająca ochronę danych i poprawiająca wydajność aplikacji w chmurze poprzez zapewnianie możliwości centralnego zarządzania kluczami, wpisami tajnymi, kluczami kryptograficznymi i zasadami w chmurze.

 • Security Center
 • Security
14 lis

Ochrona przed zagrożeniami dla usługi Azure Storage obejmuje sprawdzanie reputacji pod kątem złośliwego oprogramowania

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Teraz możesz wyświetlać złośliwe oprogramowanie wykryte na wielu kontach magazynu przy użyciu usługi Azure Security Center.

 • Security Center
 • Security
13 lis

Uprawnienia RBAC w zakresie repozytorium usługi Azure Container Registry są teraz w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Ogłaszamy publiczną wersję zapoznawczą uprawnień RBAC w zakresie repozytorium dla usługi Azure Container Registry (ACR).

 • Container Registry
13 lis

Azure Container Registry — Dzienniki diagnostyczne są obecnie w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dzienniki diagnostyczne usługi Azure Container Registry są obecnie w wersji zapoznawczej.

 • Container Registry
13 lis

Migracja baz danych SQL Server dla użytkowników systemu Windows do wystąpienia zarządzanego SQL

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obecnie dostępna jest w wersji zapoznawczej obsługa języka T-SQL Data Definition Language (DDL) dla grup i użytkowników systemu Windows przeprowadzających migrację z baz danych SQL Server do wystąpienia zarządzanego SQL za pomocą uwierzytelniania Azure Active Directory (Azure AD).

 • Azure SQL Database
13 lis

Urządzenie Azure Data Box w wersji Heavy jest teraz dostępne na potrzeby transferów obejmujących petabajty danych

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Urządzenie Azure Data Box w wersji Heavy to bezpieczne, wytrzymałe urządzenie dostarczane klientom w celu ułatwienia transferu petabajtów danych w trybie offline do usługi Azure Storage.

 • Data Box
12 lis

Aktualizacja wersji zapoznawczej aparatu reguł usługi Azure CDN w warstwie Standardowa

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa portalu na potrzeby aparatu reguł usługi Azure CDN w warstwie Standardowa jest teraz dostępna w ramach wersji zapoznawczej.

 • Content Delivery Network
7 lis

Wymuszanie zasad dotyczących artefaktów dla usługi Azure Pipelines — wersja zapoznawcza

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Pipelines umożliwia tworzenie i wymuszanie zasad dotyczących artefaktów, które pomagają śledzić artefakt od kontroli źródła do produkcję. Dostępna w wersji zapoznawczej.

 • Azure DevOps
6 lis

Usługa Azure Shared Image Gallery obsługuje teraz wyspecjalizowane obrazy w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Shared Image Gallery obsługuje teraz wyspecjalizowane obrazy w wersji zapoznawczej. Ta funkcja umożliwia tworzenie wyspecjalizowanych wersji obrazów przy użyciu wielu migawek (dysku systemu operacyjnego i dysków danych).

 • Virtual Machines

Platforma Azure na konferencji Ignite

Zasoby

Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

4. kwartał 2019 r.

3. kwartał 2019 r.

2. kwartał 2019

Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

Blog

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie