Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  lipiec 2019

  1 lip

  Przedstawiamy B12, B16 i B20 — nowe, większe rozmiary maszyn wirtualnych z serii B z elastycznym użyciem procesora CPU

  Wydaliśmy trzy nowe rozmiary w serii B: B12ms, B16ms i B20ms. Są to maszyny wirtualne o niższym koszcie z elastycznym użyciem procesora CPU.

  • Virtual Machines
  • Features
  • Pricing & Offerings
  • Regions & Datacenters

  czerwiec 2019

  18 cze

  Azure Bastion — łączność RDP i SSH za pośrednictwem protokołu SSL — teraz dostępna w wersji zapoznawczej

  W pełni zarządzana usługa bezproblemowego i bezpiecznego dostępu RDP/SSH do maszyn wirtualnych bez publicznego adresu IP na maszynie wirtualnej.

  • Virtual Machines
  • Virtual Machine Scale Sets
  • Virtual Network
  • Azure Bastion
  • Compliance
  • Features
  • Pricing & Offerings
  • Security
  • Services
  6 cze

  Obliczeniowe maszyny wirtualne o wysokiej wydajności są teraz dostępne w regionach Zachodnie stany USA 2 i Wschodnie stany USA

  Seria HC maszyn wirtualnych, która ma zapewniać wydajność i skalowalność klasy superkomputera dzięki najlepszemu stosunkowi ceny do jakości w chmurze publicznej, jest teraz ogólnie dostępna w regionach Zachodnie stany USA 2 i Wschodnie stany USA.

  • Virtual Machines
  • Regions & Datacenters
  • Services

  maj 2019

  31 maj

  Usługa Azure Monitor dla maszyn wirtualnych jest teraz dostępna w regionie Zachodnie stany USA 2

  Usługa Azure Monitor dla maszyn wirtualnych jest teraz dostępna w regionie Zachodnie stany USA 2. Na całym świecie jest dostępna w siedmiu regionach publicznych.

  • Azure Monitor
  • Virtual Machines
  • Virtual Machine Scale Sets
  • Compliance
  • Features
  • Management
  • Regions & Datacenters
  30 maj

  Usługa Azure Monitor dla maszyn wirtualnych ma nowy zestaw danych dla powiązanych portów

  Zestaw danych VMBoundPort jest teraz dostępny dla klientów usługi Azure Monitor dla maszyn wirtualnych we wszystkich obsługiwanych regionach obszaru roboczego usługi Log Analytics, łącznie z regionami Wschodnie stany USA i Europa Zachodnia.

  • Azure Monitor
  • Virtual Machines
  • Virtual Machine Scale Sets
  • Features
  • Management
  • Security
  29 maj

  Maszyny wirtualne z serii Mv2 platformy Azure oferujące do 6 TB pamięci są teraz ogólnie dostępne

  Maszyny wirtualne z serii Mv2 platformy Azure oferujące do 208 wirtualnych procesorów CPU w konfiguracjach z pamięcią o pojemności 3 TB i 6 TB są teraz dostępne w regionach Wschodnie stany USA i Wschodnie stany USA 2. Maszyny wirtualne z serii Mv2 mają certyfikat firmy SAP dla obciążeń produkcyjnych SAP HANA OLTP i OLAP.

  • Virtual Machines
  • Services
  29 maj

  Usługa Azure App Configuration jest dostępna w wersji zapoznawczej

  Usługa Azure App Configuration zapewnia środowisko do centralnego zarządzania ustawieniami aplikacji i pomaga zabezpieczać dostęp do nich. Ponadto pomaga deweloperom szybciej dostarczać kod dzięki możliwości łatwego udostępniania pakietów testowych funkcji w środowisku produkcyjnym przy użyciu flag funkcji.

  • App Service
  • Virtual Machines
  • Konfiguracja aplikacji
  • Services
  23 maj

  Promocja cenowa dla maszyn wirtualnych korzystających z procesora GPU lub obliczeń HPC jest teraz dostępna

  Ogłaszamy wprowadzenie nowych cen promocyjnych dla rodzin maszyn wirtualnych z serii NCv1, NVv1 i Hv1.

  • Virtual Machines
  • Features
  • Pricing & Offerings
  • Services
  20 maj

  Maszyny wirtualne 2. generacji na platformie Azure — publiczna wersja zapoznawcza

  Maszyny wirtualne 2. generacji (rozruch z interfejsem UEFI) są dostępne na platformie Azure w publicznej wersji zapoznawczej

  • Virtual Machines
  • Features
  • Pricing & Offerings
  18 maj

  Nazwy mierników usługi Azure Virtual Machines serii NVv2 ulegają zmianie

  Z dniem 1 lipca 2019 r. zmienią się nazwy mierników usługi Azure Virtual Machines serii NVv2.

  • Virtual Machines
  • Services
  14 maj

  Obliczeniowe maszyny wirtualne o wysokiej wydajności są teraz dostępne w regionach Południowo-środkowe stany USA i Europa Zachodnia

  Maszyny wirtualne serii HB są teraz dostępne w regionach Południowo-środkowe stany USA i Europa Zachodnia

  • Virtual Machines
  • Features
  • Services
  13 maj

  Funkcja PowerOff maszyny wirtualnej platformy Azure jest już dostępna z szybkim zamykaniem

  Nowa flaga skipShutdown umożliwia szybkie wymuszenie wyłączenia zasilania (zatrzymania) maszyny wirtualnej platformy Azure.

  • Virtual Machines
  • Linux Virtual Machines
  • Windows Virtual Machines
  • SDK and Tools
  9 maj

  Poprawione rozliczenia dotyczące usługi Azure SQL Data Warehouse i innych usług platformy Azure

  Poprawiliśmy rozliczenia dotyczące usługi Azure SQL Data Warehouse i innych usług platformy Azure, które miały wpływ tylko na klientów z umowami EA.

  • SQL Data Warehouse
  • Azure Cosmos DB
  • HDInsight
  • Virtual Machines
  • Services
  6 maj

  Obrazy systemu Red Hat Enterprise Linux są teraz dostępne w modelu BYOS

  Obrazy systemu Red Hat Enterprise Linux są teraz dostępne zarówno w ramach oferty BYOS (z dostarczeniem własnej subskrypcji), jak i PAYG (płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem).

  • Virtual Machines
  • Red Hat Linux
  • Linux Virtual Machines
  • Microsoft Build
  • Open Source
  • Operating System
  • Pricing & Offerings
  6 maj

  Galeria obrazów udostępnionych platformy Azure jest teraz ogólnie dostępna

  Galeria obrazów udostępnionych platformy Azure ułatwia zarządzanie niestandardowymi obrazami maszyn wirtualnych na platformie Azure oraz ich udostępnianie i dystrybuowanie. Galeria obrazów udostępnionych jest teraz ogólnie dostępna we wszystkich regionach chmury publicznej.

  • Virtual Machines
  • Features
  • Management
  • Microsoft Build
  6 maj

  Ogłaszamy, że efemeryczny dysk systemu operacyjnego jest dostępny w publicznej wersji zapoznawczej

  Z radością ogłaszamy, że efemeryczny dysk systemu operacyjnego jest dostępny w publicznej wersji zapoznawczej. Efemeryczne dyski systemu operacyjnego sprawdzają się w przypadku obciążeń bezstanowych, w których aplikacje tolerują awarie indywidualnych maszyn wirtualnych, a ważniejszy jest czas potrzebny na wdrożenie w skali lub odtworzenie z obrazu indywidualnych maszyn wirtualnych.

  • Dyski zarządzane
  • Virtual Machines
  • Virtual Machine Scale Sets
  • Features
  6 maj

  Rozwiązania Azure VMware są już ogólnie dostępne

  Natywnie uruchamiaj obciążenia VMware na platformie Azure przy użyciu rozwiązań Azure VMware. Ta nowa kategoria usług platformy Azure jest już ogólnie dostępna i pozwala wdrażać aplikacje oparte na oprogramowaniu VMware w dedykowanej infrastrukturze platformy Azure, niewyposażonej w system operacyjny.

  • Azure Resource Manager
  • Azure Migrate
  • ExpressRoute
  • Virtual Machines
  • Zarezerwowane wystąpienia maszyn wirtualnych na platformie Azure
  • Rozwiązanie Azure VMware firmy CloudSimple
  • Microsoft Build
  • Services
  6 maj

  Centrum Szybki start platformy Azure pozwala nowym klientom swobodnie tworzyć projekty w chmurze

  Centrum Szybki start, dostępne w witrynie Azure Portal, umożliwia nowym klientom samodzielne tworzenie projektów w chmurze oraz sprawne przeprowadzanie wdrożeń.

  • Web Apps
  • Virtual Machines
  • Azure Database for MySQL
  • Microsoft Build
  • Services
  6 maj

  Aktualizacja konsoli szeregowej platformy Azure pod kątem obsługi usługi VMSS i usprawnienia obsługi języków

  Za pomocą funkcji konsoli szeregowej możesz teraz rozwiązywać problemy z połączeniami zarówno w przypadku maszyn wirtualnych, jak i poszczególnych wystąpień usługi VMSS w wielu językach.

  • Virtual Machines
  • Virtual Machine Scale Sets
  • Linux Virtual Machines
  • Windows Virtual Machines
  • Microsoft Build
  • Open Source

  kwiecień 2019

  1 kwi

  Aktualizacja serii B: maszyny wirtualne B1ls są obecnie dostępne

  Jest już dostępna nowa maszyna wirtualna platformy Azure B1ls, która ma najmniej pamięci i najniższy koszt spośród wystąpień maszyn wirtualnych platformy Azure.

  • Virtual Machines
  • Features
  • Pricing & Offerings

  Zasoby

  Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

  2. kwartał 2019

  Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

  Blog

  Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

  Prześlij opinię

  Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

  Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie