Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  luty 2019

  26 lut

  Publiczna wersja zapoznawcza: Usługa Azure Log Analytics jest dostępna w nowych regionach w Australii

  Usługa Azure Log Analytics jest dostępna w wersji zapoznawczej w regionach Australia Wschodnia i Australia Środkowa.

  26 lut

  Usuwanie połączeń z usługą Application Insights za pośrednictwem programu PowerShell

  Aby dane aplikacji przestały trafiać do Twojego obszaru roboczego po wycofaniu portalu OMS, usuń istniejące połączenia, używając skryptu programu PowerShell.

  21 lut

  Dostępny jest już blog ze stanem usługi Azure Monitor

  W blogu ze stanem usługi Azure Monitor na bieżąco podawane są informacje o kondycji produktów Azure Monitor (Application Insights, Log Analytics, Service Map i Azure Alerts).

  20 lut

  Wydanie Agenta pakietu OMS dla systemu Linux z lutego jest już dostępne

  Wydanie Agenta pakietu OMS dla systemu Linux z lutego 2019 r. jest już dostępne. W tym wydaniu wprowadzono wiele zmian poprawiających stabilność i niezawodność.

  4 lut
  1 lut

  Rozszerzanie alertów utworzonych w portalu OMS chmury usługi Azure Government do platformy Azure

  Klienci korzystający z usługi Azure Government, którzy używają portalu OMS, mogą teraz rozszerzyć swoje alerty oparte na zapytaniach o dzienniki do witryny Azure Portal.

  styczeń 2019

  9 sty

  Ostatnie przypomnienie: portal OMS zostanie przeniesiony do witryny Azure Portal

  Portal OMS zostanie wycofany 15 stycznia 2019 r. Możesz kontynuować korzystanie z istniejących usług i licencjonowania w witrynie Azure Portal.

  grudzień 2018

  26 gru

  Widoki i rozwiązania usługi Log Analytics zostaną wkrótce udostępnione w nowym środowisku użytkownika dzienników

  Trzy miesiące temu ogłosiliśmy nowe środowisko użytkownika dzienników usługi Azure Monitor. Od początku stycznia rozwiązania i widoki będą obejmować nowe środowisko użytkownika dzienników z ulepszonym edytorem zapytań i pełnym widokiem schematu.

  październik 2018

  19 paź

  Integracja dzienników aktywności usługi Azure AD z diagnostyką usługi Azure Monitor i usługą Azure Log Analytics

  Uzyskuj szczegółowe informacje z dzienników aktywności użytkownika usługi Azure AD przechowywanych na koncie usługi Azure Storage i przesyłanych strumieniowo do preferowanego rozwiązania SIEM lub środowiska niestandardowego albo przeprowadź integrację z narzędziami usługi Azure Log Analytics bezpośrednio w witrynie Azure Portal.

  18 paź

  Wysyłanie danych usługi Azure Active Directory do usługi Azure Log Analytics

  Dostępna jest już możliwość kierowania dzienników usługi Azure Active Directory do usługi Azure Log Analytics.

  18 paź

  Ogólna dostępność: alerty metryk dla dzienników

  Alerty metryk dla dzienników są ogólnie dostępne, co pozwala używać alertów metryk dla typowych dzienników pozyskiwanych przez obszary robocze usługi Log Analytics.

  3 paź

  Witryna z dokumentacją języka usługi Log Analytics została przeniesiona

  Witryna z dokumentacją języka usług Log Analytics i Application Insights została scalona do postaci standardowej dokumentacji usługi Log Analytics.

  sierpień 2018

  30 sie

  New log experience in the Azure portal

  We have brought the Analytics portal in Application Insights and the Advanced Analytics portal in Log Analytics into the Azure portal.

  29 sie

  Updates to file support and Windows services tracking in Change Tracking and Inventory

  New support has been added for more powerful tracking of Windows files, file content tracking and differencing, and adjustable Windows Service collection frequency.

  2 sie

  System Center Operations Manager Management Pack to configure Operations Management Suite

  The Operations Management Suite connection onboarding wizard in System Center Operations Manager is now updated to communicate with the new APIs.

  1 sie

  Obszary robocze usługi Log Analytics muszą być tworzone w witrynie Azure Portal

  Począwszy od 29 lipca, nowe obszary robocze usługi Log Analytics mogą być tworzone wyłącznie w witrynie Azure Portal.

  lipiec 2018

  31 lip

  OMS Linux Agent July 2018 release now available

  The OMS Linux Agent July 2018 release is now available. It contains many stability and installation improvements, plus introduces support for Ubuntu 18.04.

  26 lip

  Public preview: Metric alerts for logs

  Metric alerts for logs are now in public preview, with no signup or enablement process.

  24 lip

  Bezpłatny kurs z języka zapytań usługi Log Analytics (KQL) jest teraz dostępny

  Poznaj język KQL (język zapytań używany w usługach Application Insights i Log Analytics). Zmień się z użytkownika początkującego w zaawansowanego w zaledwie kilka godzin dzięki bezpłatnemu kursowi opartemu na ćwiczeniach.

  24 lip

  All Analytics custom logs are now grouped under the schema “Custom Logs” category

  Tables for custom logs now appear in the "Custom Logs" category, rather than the "Log Management" category.

  Informacje