Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  lipiec 2019

  1 lip

  Dzienniki usługi Azure Data Factory są teraz dostępne jako dedykowane tabele w dziennikach usługi Azure Monitor

  Nowy tryb rejestrowania na stronie Ustawienia diagnostyki dla miejsca docelowego dzienników platformy Azure, począwszy od usługi Azure Data Factory, pozwoli Ci korzystać z mniejszych opóźnień pozyskiwania danych, lepszej wydajności zapytań, możliwości odnajdywania danych i nie tylko!

  czerwiec 2019

  22 cze

  Agent usługi Log Analytics dla systemu Linux 1.11 jest już dostępny

  Agent usługi Log Analytics dla systemu Linux 1.11 jest dostępny i zawiera ważne ulepszenia w zakresie stabilności i niezawodności.

  18 cze

  Aktualizacje interfejsu użytkownika usługi Azure Monitor Log Analytics

  Z przyjemnością informujemy o najnowszych aktualizacjach interfejsu użytkownika usługi Azure Monitor Log Analytics

  17 cze

  Narzędzie Application Insights Connector zostanie wycofane 30 czerwca 2019 r.

  Narzędzie Application Insights Connector, które umożliwiało eksportowanie danych usługi Application Insights do obszaru roboczego usługi Log Analytics, zostanie wycofane 30 czerwca 2019 r.

  luty 2019

  26 lut

  Publiczna wersja zapoznawcza: Usługa Azure Log Analytics jest dostępna w nowych regionach w Australii

  Usługa Azure Log Analytics jest dostępna w wersji zapoznawczej w regionach Australia Wschodnia i Australia Środkowa.

  26 lut

  Usuwanie połączeń z usługą Application Insights za pośrednictwem programu PowerShell

  Aby dane aplikacji przestały trafiać do Twojego obszaru roboczego po wycofaniu portalu OMS, usuń istniejące połączenia, używając skryptu programu PowerShell.

  21 lut

  Dostępny jest już blog ze stanem usługi Azure Monitor

  W blogu ze stanem usługi Azure Monitor na bieżąco podawane są informacje o kondycji produktów Azure Monitor (Application Insights, Log Analytics, Service Map i Azure Alerts).

  20 lut

  Wydanie Agenta pakietu OMS dla systemu Linux z lutego jest już dostępne

  Wydanie Agenta pakietu OMS dla systemu Linux z lutego 2019 r. jest już dostępne. W tym wydaniu wprowadzono wiele zmian poprawiających stabilność i niezawodność.

  4 lut
  1 lut

  Rozszerzanie alertów utworzonych w portalu OMS chmury usługi Azure Government do platformy Azure

  Klienci korzystający z usługi Azure Government, którzy używają portalu OMS, mogą teraz rozszerzyć swoje alerty oparte na zapytaniach o dzienniki do witryny Azure Portal.

  styczeń 2019

  9 sty

  Ostatnie przypomnienie: portal OMS zostanie przeniesiony do witryny Azure Portal

  Portal OMS zostanie wycofany 15 stycznia 2019 r. Możesz kontynuować korzystanie z istniejących usług i licencjonowania w witrynie Azure Portal.

  grudzień 2018

  26 gru

  Widoki i rozwiązania usługi Log Analytics zostaną wkrótce udostępnione w nowym środowisku użytkownika dzienników

  Trzy miesiące temu ogłosiliśmy nowe środowisko użytkownika dzienników usługi Azure Monitor. Od początku stycznia rozwiązania i widoki będą obejmować nowe środowisko użytkownika dzienników z ulepszonym edytorem zapytań i pełnym widokiem schematu.

  październik 2018

  19 paź

  Integracja dzienników aktywności usługi Azure AD z diagnostyką usługi Azure Monitor i usługą Azure Log Analytics

  Uzyskuj szczegółowe informacje z dzienników aktywności użytkownika usługi Azure AD przechowywanych na koncie usługi Azure Storage i przesyłanych strumieniowo do preferowanego rozwiązania SIEM lub środowiska niestandardowego albo przeprowadź integrację z narzędziami usługi Azure Log Analytics bezpośrednio w witrynie Azure Portal.

  18 paź

  Wysyłanie danych usługi Azure Active Directory do usługi Azure Log Analytics

  Dostępna jest już możliwość kierowania dzienników usługi Azure Active Directory do usługi Azure Log Analytics.

  18 paź

  Ogólna dostępność: alerty metryk dla dzienników

  Alerty metryk dla dzienników są ogólnie dostępne, co pozwala używać alertów metryk dla typowych dzienników pozyskiwanych przez obszary robocze usługi Log Analytics.

  3 paź

  Witryna z dokumentacją języka usługi Log Analytics została przeniesiona

  Witryna z dokumentacją języka usług Log Analytics i Application Insights została scalona do postaci standardowej dokumentacji usługi Log Analytics.

  sierpień 2018

  30 sie

  New log experience in the Azure portal

  We have brought the Analytics portal in Application Insights and the Advanced Analytics portal in Log Analytics into the Azure portal.

  29 sie

  Updates to file support and Windows services tracking in Change Tracking and Inventory

  New support has been added for more powerful tracking of Windows files, file content tracking and differencing, and adjustable Windows Service collection frequency.

  2 sie

  System Center Operations Manager Management Pack to configure Operations Management Suite

  The Operations Management Suite connection onboarding wizard in System Center Operations Manager is now updated to communicate with the new APIs.

  1 sie

  Obszary robocze usługi Log Analytics muszą być tworzone w witrynie Azure Portal

  Począwszy od 29 lipca, nowe obszary robocze usługi Log Analytics mogą być tworzone wyłącznie w witrynie Azure Portal.

  Informacje