Pomiń nawigację

Aktualizacje platformy

Zapoznaj się z najnowszymi aktualizacjami produktów i funkcji platformy Azure, które mają na celu spełnienie wymagań dotyczących inwestycji w chmurę. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Kanał informacyjny RSS
Kategoria produktów
Stan:

wrzesień 2020

22 wrz

Usługa App Service wprowadza nową jednostkę SKU Pv3 dla klientów z systemami Windows i Linux

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa App Service ogłasza ogólną dostępność nowej oferty Premiumv3, zapewniającej zwiększoną wydajność i swobodę pamięci dla klientów z systemami Windows i Linux, teraz z cenami rezerwacji oraz możliwościami tworzenia i testowania.

 • App Service
 • Services
22 wrz

App Service integration with GitHub Actions now generally available

TERAZ DOSTĘPNE

Continuous Integration and Delivery capabilities from GitHub Actions are now generally available in App Service Deployment Center

 • App Service
 • Features
22 wrz

W usłudze App Service wprowadzono nowe środowisko App Service Environment v3 w publicznej wersji zapoznawczej

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Nowa jednostka SKU Izolowana v2 eliminuje opłatę jednostkową za wystąpienie i zawiera zaktualizowane, wielosieciowe środowisko App Service Environment.

 • App Service
 • Services
 • Features
22 wrz

Usługi Azure Communication Services są teraz dostępne w publicznej wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Twórz interesujące środowiska komunikacji za pomocą tej samej bezpiecznej platformy, z której korzysta usługa Microsoft Teams. Dodawaj funkcje wideo, połączeń głosowych, wiadomości SMS, czatu i telefonii do niemal każdej aplikacji internetowej, mobilnej i komputerowej.

 • Visual Studio
 • App Service
 • Event Grid
 • Logic Apps
 • Stan usługi Funkcje Azure
 • Azure Cognitive Services
 • SDK and Tools
 • Services
22 wrz

App Service announces the general availability of Windows Container support

TERAZ DOSTĘPNE

You can now deploy production workloads in Windows Containers on Azure App Service and take advantage of the rich productivity gains of the platform.

 • App Service
 • Services
 • Features

sierpień 2020

5 sie

App Service: .NET Framework 4.8 Support now available

TERAZ DOSTĘPNE

Support for .NET Framework 4.8 is now generally available in Azure App Service

 • App Service
 • Aplikacje internetowe
 • Features

lipiec 2020

21 lip

OpenID Connect support for Azure App Service and Azure Functions (in preview)

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

A new capability (in preview) allows you to configure your Azure App Service and Azure Functions apps for login authentication through any OpenID Connect provider.

 • App Service
 • Stan usługi Funkcje Azure
 • Features
14 lip

Revocation of non-compliant Certificate Authorities potentially impacting customer’s Azure service(s).

TERAZ DOSTĘPNE

Recent reports detailed Certificate Authorities that were not compliant with industry standards for trusted CAs. As per industry requirements, non-compliant CAs are being revoked requiring customers certificates to be re-issued.

 • App Service
 • API Management
 • Application Gateway
 • Content Delivery Network
 • Azure Front Door
 • Compliance
 • Management
 • Security

czerwiec 2020

11 cze

Azure App Service hybrid connections for Linux apps is now available

TERAZ DOSTĘPNE

The hybrid connections feature of Azure App Service, which enables access to resources in disparate networks, is now available in public regions.

 • App Service
 • Features
11 cze

Azure App Service regional virtual network integration for Linux apps is now available

TERAZ DOSTĘPNE

The regional virtual network integration feature of Azure App Service, which enables access to resources in your virtual network across service endpoints or ExpressRoute connections, is now available in public regions

 • App Service
 • Features

maj 2020

19 maj

Opcja hostowania statycznych jednostronicowych aplikacji internetowych jest teraz dostępna w usłudze App Service w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Statyczne aplikacje internetowe to uproszczona opcja hostingu dla deweloperów tworzących nowoczesne aplikacje internetowe ze statycznymi frontonami i dynamicznymi zapleczami, wykorzystujące bezserwerowe interfejsy API.

 • App Service
 • Services
 • Features
19 maj

Obsługa obciążeń systemu Linux w narzędziu App Service Migration Assistant

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Narzędzie App Service Migration Assistant obsługuje teraz migrowanie skonteneryzowanych aplikacji internetowych z lokalnych obrazów kontenera do usługi App Service dla systemu Linux.

 • App Service
 • Web App for Containers
 • SDK and Tools
 • Features
 • Open Source
13 maj

Usługa App Service jest teraz wydawcą zdarzeń w usłudze Azure Event Grid (w wersji zapoznawczej)

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa App Service jest teraz wydawcą zdarzeń w usłudze Event Grid, co umożliwia deweloperom subskrybowanie zdarzeń z aplikacji internetowych lub planów usługi aplikacji i działanie przy użyciu usług Azure Functions, Logic Apps, elementów webhook i innych usług. Ta funkcja jest dostępna dla aplikacji systemu Windows i Linux we wszystkich regionach publicznych.

 • App Service
 • Event Grid
 • Services
 • Features
8 maj

Dostępna aktualizacja usług Azure App Service i Azure Functions w usłudze Azure Stack Hub

TERAZ DOSTĘPNE

Wydanie najnowszej aktualizacji usług Azure App Service i Azure Functions w usłudze Azure Stack Hub jest już dostępne.

 • App Service
 • Azure Stack Hub
 • Stan usługi Funkcje Azure
 • Features
6 maj

Wyświetlanie zmian i nawigowanie po nich w wielu zasobach

Nowo zaktualizowany interfejs użytkownika analizy zmian obsługuje teraz wyświetlanie zmian wszystkich zasobów w ramach wybranych subskrypcji. Widok skali umożliwia zawężenie najważniejszych zasobów i zmian w celu zbadania, niezależnie od tego, w jaki sposób są zorganizowane aplikacje i grupy zasobów.

 • Azure Monitor
 • Azure Resource Graph
 • Azure Resource Manager
 • App Service
 • Services
 • Management
 • Features
 • Security

kwiecień 2020

29 kwi

Obsługa funkcji GitHub Actions w usłudze Azure App Service jest w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Centrum wdrażania usługi App Service obsługuje teraz funkcję GitHub Actions jako dostawcę ciągłej integracji/ciągłego wdrażania, dzięki czemu deweloperzy mogą zacząć korzystać z funkcji GitHub Actions przy użyciu witryny Azure Portal.

 • App Service
 • Features

marzec 2020

18 mar

Jest już dostępna integracja regionalnej sieci wirtualnej usługi App Service

TERAZ DOSTĘPNE

Funkcja integracji regionalnej sieci wirtualnej usługi Azure App Service, która umożliwia dostęp do zasobów między punktami końcowymi usług lub połączeniami usługi ExpressRoute, jest teraz ogólnie dostępna.

 • App Service
 • Features
16 mar

Ogłoszenie ogólnej dostępności usługi Azure Private Link dla usług platformy Azure

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Private Link jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej i ogólnie dostępnej dla wielu nowych usług.

 • Łącze prywatne platformy Azure
 • Virtual Network
 • Azure Cosmos DB
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics
 • Konta magazynu
 • Key Vault
 • Azure Database for PostgreSQL
 • Azure Database for MySQL
 • Azure Database for MariaDB
 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Event Hubs
 • Service Bus
 • App Service
 • Event Grid
 • Container Registry
 • Konfiguracja aplikacji
 • Azure Data Lake Storage
 • Azure Cognitive Search
 • Compliance
 • Services
 • Security

styczeń 2020

27 sty

Wydano aktualizację Update 8 usługi Azure App Service w usłudze Azure Stack Hub

TERAZ DOSTĘPNE

Dziś została wydana aktualizacja Update 8 usługi Azure App Service w usłudze Azure Stack Hub.

 • App Service
 • Azure Stack
 • Services
18 sty

Usługa Azure App Service — obsługa plików cookie SameSite oraz poprawka platformy .NET Framework 4.7.2

TERAZ DOSTĘPNE

W ramach aktualizacji usługi Azure App Service ze stycznia 2020 roku instalowane są poprawki platformy .NET Framework, które aktualizują sposób obsługi właściwości plików cookie SameSite przez aplikacje platformy .NET Framework. W usłudze App Service jest też wdrażane zgodne zachowanie, dotyczące wszystkich aplikacji uruchomionych w usłudze App Service w przypadku scenariuszy, w których plik cookie ustawia właściwość SameSite na wartość „None”.

 • App Service
 • Services

Platforma Azure na konferencji Microsoft Ignite

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Znajdź najnowsze wiadomości, aktualizacje i zasoby dla partnerów platformy Azure.

Strefa partnera platformy Azure

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie