Pomiń nawigację

Rozpoczynanie pracy z usługą Azure Backup

Azure Backup to łatwa w obsłudze, ale przy tym zaawansowana usługa, która umożliwia klientom wykonywanie kopii zapasowych obciążeń serwera firmy Microsoft w chmurze.

Tworzenie subskrypcji platformy Azure

Jeśli nie masz subskrypcji platformy Azure, zarejestruj się, aby zacząć korzystać z bezpłatnej wersji próbnej i uzyskać dostęp do usług odzyskiwania.

Utwórz bezpłatne konto

1. Konfigurowanie magazynu kopii zapasowych

  • Zaloguj się do klasycznego portalu Microsoft Azure i utwórz Magazyn kopii zapasowych w obszarze Recovery Services.
  • Na stronie Szybki start magazynu kopii zapasowych pobierz agenta usługi Microsoft Azure Backup oraz plik poświadczeń magazynu.

2. Instalowanie i rejestrowanie

  • Zainstaluj agenta usługi Microsoft Azure Backup na serwerze lokalnym. Zarejestruj ten serwer w usłudze Backup przy użyciu pliku poświadczeń magazynu.
  • Podaj hasło do szyfrowania danych. Pamiętaj, aby zapisać to hasło w lokalizacji zewnętrznej. W przypadku utraty tego klucza nie będzie można odzyskać danych. Firma Microsoft nie zna tego klucza.

3. Wykonywanie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych

  • Z poziomu aplikacji Azure Backup utwórz harmonogram tworzenia kopii zapasowych, określając, co ma być chronione i jak często mają być wykonywane kopie zapasowe.
  • Dane z kopii zapasowej można odzyskać kilkoma kliknięciami z poziomu opcji Odzyskaj dane w menu Kopia zapasowa. Wybierz punkt odzyskiwania oraz elementy do odzyskania. To wszystko, co trzeba zrobić.