Usługa Azure Backup — umowa SLA

Ostatnia aktualizacja: maj 2015 r.

Microsoft gwarantuje dostępność na poziomie co najmniej 99,9% funkcjonalności kopii zapasowej i przywracania usługi Kopii Zapasowej Microsoft Azure.