Łańcuch bloków

Opracowywanie, testowanie i wdrażanie bezpiecznych aplikacji łańcucha bloków

Co to jest łańcuch bloków?

Łańcuch bloków to czytelny system, który można weryfikować i który zmienia podejście do wymiany środków i aktywów, egzekwowania postanowień umów oraz udostępniania danych. Ta technologia to współużytkowany bezpieczny rejestr transakcji rozproszony w sieci komputerów, a nie przechowywany u jednego dostawcy. Firmy używają łańcucha bloków jako wspólnej warstwy danych w celu umożliwienia działania aplikacji nowej klasy. Teraz procesy i dane firm mogą być współużytkowane przez wiele organizacji, co pozwala wyeliminować marnowanie zasobów, ograniczyć ryzyko oszustw i tworzyć nowe strumienie przychodów.

Jak łańcuch bloków zwiększy wydajność biznesową i umocni inteligentną gospodarkę

„W przypadku pełnej automatyzacji łańcuch bloków może wymuszać spójność wykonywania, pomagać w rozstrzyganiu sporów, zwiększać odpowiedzialność i zapewniać kompleksową przejrzystość umożliwiającą podejmowanie lepszych decyzji biznesowych”.

Więcej informacji

Co firmy robią z łańcuchem bloków?

Dowiedz się, jak łańcuch bloków przeobraża branżę usług finansowych

Dowiedz się, jak stosowany jest łańcuch bloków w branżach bankowej, rynków kapitałowych i ubezpieczeniowej. Przyjrzyj się temu, jak łańcuch bloków ułatwia instytucjom usług finansowych eliminowanie pośredników, wydajniejszą współpracę i tworzenie przełomowych nowych modeli biznesowych.

Przekonaj się, jak łańcuch bloków umożliwia tworzenie inteligentniejszych i wydajniejszych łańcuchów zaopatrzenia

Przeczytaj o tym, jak łańcuch bloków ułatwia szybkie i przejrzyste rozstrzyganie sporów. Dowiedz się, jak łańcuch bloków zwiększa wgląd w korporacyjny łańcuch zaopatrzenia, zapewniając pojedynczy i spójny dla wszystkich widok w czasie rzeczywistym.

Dowiedz się, jak łańcuch bloków na nowo definiuje tożsamości cyfrowe i wymianę danych

Tożsamość cyfrowa to wszystko, co definiuje osobę w cyfrowym świecie. Ludzie chcą mieć większą kontrolę nad danymi, które udostępniają, i nad czasem przechowywania tych danych przez firmy. Zobacz, w jaki sposób firmy korzystają z łańcucha bloków, aby zapewnić użytkownikom autonomię w zakresie ich danych osobowych.

Dlaczego warto używać łańcucha bloków na platformie Azure?

Prostsze tworzenie oprogramowania

Modularne, wstępnie skonfigurowane sieci i infrastruktura umożliwiają skrócenie czasu opracowywania rozwiązań i łatwe eksperymentowanie.

Szybkie wdrożenie

Szybko iteruj i weryfikuj scenariusze z użyciem łańcucha bloków, używając wbudowanych połączeń z platformą Azure i narzędzi, które już znasz.

Śmiałe wprowadzanie innowacji

Dbaj o bezpieczeństwo danych i skaluj według potrzeb — na otwartej, zaufanej i dostępnej globalnie platformie chmurowej.

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z łańcucha bloków na platformie Azure

Przełomowe rozwiązanie dla branży ubezpieczeniowej, wykorzystujące łańcuch bloków i działające na platformie Microsoft Azure

Przeczytaj historię

Insurwave

Firma Webjet używa platformy Azure do obsługi Rezchain, usługi uzgadniania płatności dla internetowego rynku turystycznego

Przeczytaj historię

Webjet

Firma Microsoft używa łańcucha bloków, aby szybciej dostarczać zestawienia opłat licencyjnych wydawcom gier na konsolę Xbox i znacznie zredukować wymagany do tego celu nakład pracy

Przeczytaj historię

Xbox

Firma Bühler będzie śledzić plony od pola do stołu za pomocą technologii łańcucha bloków

Przeczytaj historię

Buhler

Bank centralny Monetary Authority of Singapore używa łańcucha bloków na platformie Azure do zatwierdzania i regulowania papierów wartościowych

Przeczytaj historię

Project Ubin

Firma Interswitch pomaga rozwijać gospodarkę w Afryce za pomocą usługi Azure Blockchain Workbench

Przeczytaj historię

Interswitch

Firma 3M używa usługi Azure Blockchain do wprowadzenia nowego podejścia, etykiety jako usługi, w celu zabezpieczenia łańcuchów dostaw

Przeczytaj historię

3M

Giełda Nasdaq wprowadza łańcuch bloków na rynki kapitałowe dzięki platformie Microsoft Azure

Przeczytaj historię

Nasdaq

Architektury rozwiązań

Blockchain workflow applicationBusinesses use blockchain to digitise workflows they share with other organisations, such as moving physical assets across supply chains. The anatomy of blockchain apps is similar across use cases. Here, we use Azure Blockchain Service as the foundational managed blockchain network and build a consortium application that can ingest signals from relevant user interfaces and communicate ledger data to consuming apps across the consortium.11234456
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Aplikacja przepływu pracy bazująca na łańcuchu bloków

Przegląd

Firmy korzystają z łańcucha bloków w celu przekształcania do postaci cyfrowej przepływów pracy udostępnianych innym organizacjom, takich jak przenoszenie zasobów fizycznych między łańcuchami zaopatrzenia. Anatomia aplikacji łańcucha bloków jest podobna we wszystkich przypadkach użycia. Tutaj używamy usługi Azure Blockchain jako podstawowej zarządzanej sieci łańcucha bloków i kompilujemy aplikację konsorcjum, która może pozyskiwać sygnały z odpowiednich interfejsów użytkownika i przekazywać dane z księgi do aplikacji korzystających z nich w konsorcjum.

Przepływ

 1. 1 Odpowiednie aplikacje, urządzenia i źródła danych wysyłają zdarzenia lub dane do brokera komunikatów (usługi Azure Service Bus).
 2. 2 Aplikacja logiki używająca technologii rejestru rozproszonego pobiera dane z usługi Service Bus i wysyła je do kreatora transakcji, który tworzy i podpisuje transakcję.
 3. 3 Podpisana transakcja jest kierowana do usługi Azure Blockchain Service (w pełni zarządzanej sieci konsorcjum Ethereum) za pomocą łącznika aplikacji logiki specyficznego dla rejestru.
 4. 4 Menedżer danych łańcucha bloków przechwytuje dane bloków i transakcji ze skonfigurowanych węzłów transakcji, dekoduje zdarzenia i właściwości, a następnie wysyła dane do skonfigurowanych lokalizacji docelowych.
 5. 5 Broker komunikatów wysyła dane rejestru do używających ich aplikacji biznesowych i bazy danych poza łańcuchem.
 6. 6 Informacje są analizowane i wizualizowane przy użyciu narzędzi, takich jak usługa Power BI, przez połączenia z bazą danych poza łańcuchem.
Supply Chain Track and TraceLearn how to use the Azure Blockchain Workbench. Build an asset tracking application for supply chain with a step-by-step flowchart.12345678
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Śledzenie łańcucha zaopatrzenia

Przegląd

Typowy wzorzec łańcucha bloków to monitorowanie elementu zawartości z obsługą usługi IoT w miarę, jak przechodzi on przez składający się z wielu podmiotów łańcuch zaopatrzenia. Świetnym przykładem takiego wzorca jest transport mrożonych towarów, które szybko się psują, takich jak żywność lub lekarstwa. W takim przypadku określone reguły zgodności muszą być spełnione przez cały czas trwania procesu transportu. W tym scenariuszu kontrahent inicjujący proces (taki jak sprzedawca detaliczny) określa warunki umowne, takie jak zakres wymaganej wilgotności i temperatury, do których muszą stosować się osoby nadzorujące łańcuch zaopatrzenia. Jeśli w dowolnym punkcie procesu urządzenie pobierze pomiar temperatury lub wilgotności spoza zakresu, inteligentny stan kontraktu zostanie zaktualizowany w celu wskazania niezgodności. Spowoduje to zarejestrowanie transakcji w łańcuchu bloków i wyzwolenie zdarzeń korygujących w dalszej części procesu.

Przepływ

 1. 1 Urządzenia IoT komunikują się z usługą IoT Hub. Usługa IoT Hub ma skonfigurowaną trasę, przez którą będą wysyłane konkretne komunikaty do usługi Service Bus skojarzonej z tą trasą. Komunikat jest ciągle w natywnym formacie urządzenia i wymaga przekształcenia do formatu używanego przez usługę Azure Blockchain Workbench. To przekształcenie wykonuje aplikacja logiki platformy Azure. Jest ona wyzwalana, gdy do usługi Service Bus skojarzonej z usługą IoT Hub jest dodawany nowy komunikat. Przekształca ona ten komunikat i dostarcza go do usługi Service Bus służącej do dostarczania komunikatów do usługi Azure Blockchain Workbench. Pierwsza usługa Service Bus jest funkcjonalnie „skrzynką nadawczą” usługi IoT Hub, a druga służy jako „skrzynka odbiorcza” usługi Azure Blockchain Workbench.
 2. 2 Odbiorca DLT pobiera dane z brokera komunikatów (Service Bus) i wysyła je do konstruktora transakcji — sygnatariusza.
 3. 3 Konstruktor transakcji kompiluje i podpisuje transakcję.
 4. 4 Podpisana transakcja jest przekierowywana do łańcucha bloków (prywatna sieć Ethereum Consortium).
 5. 5 Obserwator DLT otrzymuje powiadomienie o zatwierdzeniu transakcji w łańcuchu bloków i wysyła potwierdzenie do brokera komunikatów (Service Bus).
 6. 6 Użytkownicy bazy danych wysyłają potwierdzone transakcje łańcucha bloków do baz danych poza łańcuchem (Azure SQL Database).
 7. 7 Informacje są analizowane i wizualizowane przy użyciu narzędzi, takich jak usługa Power BI, przez połączenia z bazą danych poza łańcuchem (Azure SQL Database).
 8. 8 Zdarzenia z rejestru są dostarczane do usług Event Grid i Service Bus do użytku przez odbiorców w dalszej części procesu. Przykłady „odbiorców w dalszej części procesu” obejmują aplikacje logiki, funkcje oraz inny kod zaprojektowany do wykonywania akcji po wystąpieniu zdarzeń. Przykładowo funkcja platformy Azure może odebrać zdarzenie, a następnie umieścić je w magazynie danych, na przykład w programie SQL Server.

Szybkie wdrażanie projektu łańcucha bloków na platformie Azure

Pobierz najnowsze wiadomości z bloga poświęconego platformie Azure

Accelerating blockchain adoption in the enterprise

The mission for our blockchain investments has remained steadfast since the beginning, with the goal of democratizing complex technologies and creating connections across organizational boundaries to solve shared problems in a trusted manner.

General Manager, Microsoft Azure

Introducing Corda Enterprise on Azure Blockchain Service

Providing our customers with choice and flexibility is central to our mission around blockchain in Azure. Today, we are pleased to introduce that we are bringing managed Corda Enterprise to Azure Blockchain Service.

Principal Program Manager, Blockchain Engineering

12 TB VMs, Expanded SAP partnership on Blockchain, Azure Monitor for SAP Solutions

A few months back, at SAP’s SAPPHIRE NOW event, we announced the availability of Azure Mv2 Virtual Machines (VMs) with up to 6 TB of memory for SAP HANA. We also reiterated our commitment to making Microsoft Azure the best cloud for SAP HANA.

Corporate Vice President, Microsoft Azure

Powiązane rozwiązania

Internet rzeczy

Internet rzeczy

Wspieraj przekształcenia cyfrowe, zbieraj niewykorzystane dane i wyszukuj nowe szczegółowe informacje, łącząc urządzenia, zasoby i czujniki.

Dane big data i analiza

Podejmuj najbardziej świadome decyzje, analizując wszystkie potrzebne dane w czasie rzeczywistym.

Operacje obliczeniowe bez użycia serwera

Operacje obliczeniowe bez użycia serwera

Szybsze tworzenie aplikacji przy koncentrowaniu się na innowacji, a nie na zarządzaniu infrastrukturą.