Łańcuch bloków

Opracowywanie, testowanie i wdrażanie bezpiecznych aplikacji łańcucha bloków

Co to jest łańcuch bloków?

Łańcuch bloków to czytelny system, który można weryfikować i który zmienia podejście do wymiany środków i aktywów, egzekwowania postanowień umów oraz udostępniania danych. Ta technologia to współużytkowany bezpieczny rejestr transakcji rozproszony w sieci komputerów, a nie przechowywany u jednego dostawcy. Firmy używają łańcucha bloków jako wspólnej warstwy danych w celu umożliwienia działania aplikacji nowej klasy. Teraz procesy i dane firm mogą być współużytkowane przez wiele organizacji, co pozwala wyeliminować marnowanie zasobów, ograniczyć ryzyko oszustw i tworzyć nowe strumienie przychodów.

Jak łańcuch bloków zwiększy wydajność biznesową i umocni inteligentną gospodarkę

„W przypadku pełnej automatyzacji łańcuch bloków może wymuszać spójność wykonywania, pomagać w rozstrzyganiu sporów, zwiększać odpowiedzialność i zapewniać kompleksową przejrzystość umożliwiającą podejmowanie lepszych decyzji biznesowych”.

Więcej informacji

Co firmy robią z łańcuchem bloków?

Dowiedz się, jak łańcuch bloków przeobraża branżę usług finansowych

Dowiedz się, jak stosowany jest łańcuch bloków w branżach bankowej, rynków kapitałowych i ubezpieczeniowej. Przyjrzyj się temu, jak łańcuch bloków ułatwia instytucjom usług finansowych eliminowanie pośredników, wydajniejszą współpracę i tworzenie przełomowych nowych modeli biznesowych.

Przekonaj się, jak łańcuch bloków umożliwia tworzenie inteligentniejszych i wydajniejszych łańcuchów zaopatrzenia

Przeczytaj o tym, jak łańcuch bloków ułatwia szybkie i przejrzyste rozstrzyganie sporów. Dowiedz się, jak łańcuch bloków zwiększa wgląd w korporacyjny łańcuch zaopatrzenia, zapewniając pojedynczy i spójny dla wszystkich widok w czasie rzeczywistym.

Dowiedz się, jak łańcuch bloków na nowo definiuje tożsamości cyfrowe i wymianę danych

Tożsamość cyfrowa to wszystko, co definiuje osobę w cyfrowym świecie. Ludzie chcą mieć większą kontrolę nad danymi, które udostępniają, i nad czasem przechowywania tych danych przez firmy. Zobacz, w jaki sposób firmy korzystają z łańcucha bloków, aby zapewnić użytkownikom autonomię w zakresie ich danych osobowych.

Dlaczego warto używać łańcucha bloków na platformie Azure?

Prostsze tworzenie oprogramowania

Modularne, wstępnie skonfigurowane sieci i infrastruktura umożliwiają skrócenie czasu opracowywania rozwiązań i łatwe eksperymentowanie.

Szybkie wdrożenie

Szybko iteruj i weryfikuj scenariusze z użyciem łańcucha bloków, używając wbudowanych połączeń z platformą Azure i narzędzi, które już znasz.

Śmiałe wprowadzanie innowacji

Dbaj o bezpieczeństwo danych i skaluj według potrzeb — na otwartej, zaufanej i dostępnej globalnie platformie chmurowej.

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z łańcucha bloków na platformie Azure

Przełomowe rozwiązanie dla branży ubezpieczeniowej, wykorzystujące łańcuch bloków i działające na platformie Microsoft Azure

Przeczytaj historię

Insurwave

Firma Webjet używa platformy Azure do obsługi Rezchain, usługi uzgadniania płatności dla internetowego rynku turystycznego

Przeczytaj historię

Webjet

Firma Microsoft używa łańcucha bloków, aby szybciej dostarczać zestawienia opłat licencyjnych wydawcom gier na konsolę Xbox i znacznie zredukować wymagany do tego celu nakład pracy

Przeczytaj historię

Xbox

Firma Bühler będzie śledzić plony od pola do stołu za pomocą technologii łańcucha bloków

Przeczytaj historię

Buhler

Bank centralny Monetary Authority of Singapore używa łańcucha bloków na platformie Azure do zatwierdzania i regulowania papierów wartościowych

Przeczytaj historię

Project Ubin

Firma Interswitch pomaga rozwijać gospodarkę w Afryce za pomocą usługi Azure Blockchain Workbench

Przeczytaj historię

Interswitch

Firma 3M używa usługi Azure Blockchain do wprowadzenia nowego podejścia, etykiety jako usługi, w celu zabezpieczenia łańcuchów dostaw

Przeczytaj historię

3M

Giełda Nasdaq wprowadza łańcuch bloków na rynki kapitałowe dzięki platformie Microsoft Azure

Przeczytaj historię

Nasdaq

Architektury rozwiązań

Supply Chain Track and TraceLearn how to use the Azure Blockchain Workbench. Build an asset tracking application for supply chain with a step-by-step flowchart.12345678
  1. Przegląd
  2. Przepływ

Śledzenie łańcucha zaopatrzenia

Przegląd

Typowy wzorzec łańcucha bloków to monitorowanie elementu zawartości z obsługą usługi IoT w miarę, jak przechodzi on przez składający się z wielu podmiotów łańcuch zaopatrzenia. Świetnym przykładem takiego wzorca jest transport mrożonych towarów, które szybko się psują, takich jak żywność lub lekarstwa. W takim przypadku określone reguły zgodności muszą być spełnione przez cały czas trwania procesu transportu. W tym scenariuszu kontrahent inicjujący proces (taki jak sprzedawca detaliczny) określa warunki umowne, takie jak zakres wymaganej wilgotności i temperatury, do których muszą stosować się osoby nadzorujące łańcuch zaopatrzenia. Jeśli w dowolnym punkcie procesu urządzenie pobierze pomiar temperatury lub wilgotności spoza zakresu, inteligentny stan kontraktu zostanie zaktualizowany w celu wskazania niezgodności. Spowoduje to zarejestrowanie transakcji w łańcuchu bloków i wyzwolenie zdarzeń korygujących w dalszej części procesu.

Przepływ

  1. 1 Urządzenia IoT komunikują się z usługą IoT Hub. Usługa IoT Hub ma skonfigurowaną trasę, przez którą będą wysyłane konkretne komunikaty do usługi Service Bus skojarzonej z tą trasą. Komunikat jest ciągle w natywnym formacie urządzenia i wymaga przekształcenia do formatu używanego przez usługę Azure Blockchain Workbench. To przekształcenie wykonuje aplikacja logiki platformy Azure. Jest ona wyzwalana, gdy do usługi Service Bus skojarzonej z usługą IoT Hub jest dodawany nowy komunikat. Przekształca ona ten komunikat i dostarcza go do usługi Service Bus służącej do dostarczania komunikatów do usługi Azure Blockchain Workbench. Pierwsza usługa Service Bus jest funkcjonalnie „skrzynką nadawczą” usługi IoT Hub, a druga służy jako „skrzynka odbiorcza” usługi Azure Blockchain Workbench.
  2. 2 Odbiorca DLT pobiera dane z brokera komunikatów (Service Bus) i wysyła je do konstruktora transakcji — sygnatariusza.
  3. 3 Konstruktor transakcji kompiluje i podpisuje transakcję.
  4. 4 Podpisana transakcja jest przekierowywana do łańcucha bloków (prywatna sieć Ethereum Consortium).
  5. 5 Obserwator DLT otrzymuje powiadomienie o zatwierdzeniu transakcji w łańcuchu bloków i wysyła potwierdzenie do brokera komunikatów (Service Bus).
  6. 6 Użytkownicy bazy danych wysyłają potwierdzone transakcje łańcucha bloków do baz danych poza łańcuchem (Azure SQL Database).
  7. 7 Informacje są analizowane i wizualizowane przy użyciu narzędzi, takich jak usługa Power BI, przez połączenia z bazą danych poza łańcuchem (Azure SQL Database).
  8. 8 Zdarzenia z rejestru są dostarczane do usług Event Grid i Service Bus do użytku przez odbiorców w dalszej części procesu. Przykłady „odbiorców w dalszej części procesu” obejmują aplikacje logiki, funkcje oraz inny kod zaprojektowany do wykonywania akcji po wystąpieniu zdarzeń. Przykładowo funkcja platformy Azure może odebrać zdarzenie, a następnie umieścić je w magazynie danych, na przykład w programie SQL Server.

Szybkie wdrażanie projektu łańcucha bloków na platformie Azure

Pobierz najnowsze wiadomości z bloga poświęconego platformie Azure

Digitizing trust: Azure Blockchain Service simplifies blockchain development

In a rapidly globalizing digital world, business processes touch multiple organizations and great sums are spent managing workflows that cross trust boundaries. As digital transformation expands beyond the walls of one company and into processes shared with suppliers, partners, and customers, the importance of trust grows with it.

Chief Technology Officer, Microsoft Azure

Microsoft driving standards for the token economy with the Token Taxonomy Framework

Today’s announcement of the Token Taxonomy Initiative (TTI) is a milestone in the maturity of the blockchain industry. The initiative brings together some of the most important blockchain platforms from the Ethereum ecosystem, Hyperledger and IBM, Intel, R3, and Digital Asset in a joint effort to establish a common taxonomy for tokens.

Principal Program Manager, Azure Blockchain Engineering

Hyperledger Fabric updates now available

In late 2017, a growing number of customers were interested in using Hyperledger Fabric to build their applications on Azure. At this time, we announced support for this popular offering through the Azure Marketplace.

Senior Software Engineer, Blockchain Engineering

Powiązane rozwiązania

Internet rzeczy

Internet rzeczy

Wspieraj przekształcenia cyfrowe, zbieraj niewykorzystane dane i wyszukuj nowe szczegółowe informacje, łącząc urządzenia, zasoby i czujniki.

Dane big data i analiza

Podejmuj najbardziej świadome decyzje, analizując wszystkie potrzebne dane w czasie rzeczywistym.

Operacje obliczeniowe bez użycia serwera

Operacje obliczeniowe bez użycia serwera

Szybsze tworzenie aplikacji przy koncentrowaniu się na innowacji, a nie na zarządzaniu infrastrukturą.

Zdecentralizowana tożsamość

Dowiedz się, jak za pomocą rejestrów rozproszonych są tworzone tożsamości zwiększające osobistą prywatność, bezpieczeństwo i kontrolę