Pomiń nawigację

Łańcuch bloków

Opracowywanie, testowanie i wdrażanie bezpiecznych aplikacji łańcucha bloków

Wprowadzenie do aplikacji Azure Blockchain Workbench

Co to jest łańcuch bloków?

Łańcuch bloków to czytelny system, który można weryfikować i który zmienia podejście do wymiany środków i aktywów, egzekwowania postanowień umów oraz udostępniania danych. Ta technologia to współużytkowany bezpieczny rejestr transakcji rozproszony w sieci komputerów, a nie przechowywany u jednego dostawcy. Firmy używają łańcucha bloków jako wspólnej warstwy danych w celu umożliwienia działania aplikacji nowej klasy. Teraz procesy i dane firm mogą być współużytkowane przez wiele organizacji, co pozwala wyeliminować marnowanie zasobów, ograniczyć ryzyko oszustw i tworzyć nowe strumienie przychodów.

Jak łańcuch bloków zwiększy wydajność biznesową i umocni inteligentną gospodarkę

„W przypadku pełnej automatyzacji łańcuch bloków może wymuszać spójność wykonywania, pomagać w rozstrzyganiu sporów, zwiększać odpowiedzialność i zapewniać kompleksową przejrzystość umożliwiającą podejmowanie lepszych decyzji biznesowych”.

Więcej informacji

Co firmy robią z łańcuchem bloków?

Dowiedz się, jak łańcuch bloków przeobraża branżę usług finansowych

Dowiedz się, jak stosowany jest łańcuch bloków w branżach bankowej, rynków kapitałowych i ubezpieczeniowej. Przyjrzyj się temu, jak łańcuch bloków ułatwia instytucjom usług finansowych eliminowanie pośredników, wydajniejszą współpracę i tworzenie przełomowych nowych modeli biznesowych.

Przekonaj się, jak łańcuch bloków umożliwia tworzenie inteligentniejszych i wydajniejszych łańcuchów zaopatrzenia

Przeczytaj o tym, jak łańcuch bloków ułatwia szybkie i przejrzyste rozstrzyganie sporów. Dowiedz się, jak łańcuch bloków zwiększa wgląd w korporacyjny łańcuch zaopatrzenia, zapewniając pojedynczy i spójny dla wszystkich widok w czasie rzeczywistym.

Dlaczego warto używać łańcucha bloków na platformie Azure?

Prostsze tworzenie oprogramowania

Modularne, wstępnie skonfigurowane sieci i infrastruktura umożliwiają skrócenie czasu opracowywania rozwiązań i łatwe eksperymentowanie.

Szybkie wdrożenie

Szybko iteruj i weryfikuj scenariusze z użyciem łańcucha bloków, używając wbudowanych połączeń z platformą Azure i narzędzi, które już znasz.

Śmiałe wprowadzanie innowacji

Dbaj o bezpieczeństwo danych i skaluj według potrzeb — na otwartej, zaufanej i dostępnej globalnie platformie chmurowej.

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z łańcucha bloków na platformie Azure

Przełomowe rozwiązanie dla branży ubezpieczeniowej, wykorzystujące łańcuch bloków i działające na platformie Microsoft Azure

Insurwave

"We anticipate that the efficiencies delivered by Insurwave will reduce the cost of marine insurance premiums by 10 to 20 percent."
Stefan Schrijnen, dyrektor, ubezpieczenia, EY

Firma Webjet używa platformy Azure do obsługi Rezchain, usługi uzgadniania płatności dla internetowego rynku turystycznego

"We've found that almost 90 percent of mismatched hotel bookings can be resolved without cost when we use blockchain to tackle them at or near the time of booking."
Lynne Oldfield, dyrektor ds. rozwoju korporacyjnego

Firma Microsoft używa łańcucha bloków, aby szybciej dostarczać zestawienia opłat licencyjnych wydawcom gier na konsolę Xbox i znacznie zredukować wymagany do tego celu nakład pracy

"The need for a blockchain solution like ours is not unique to Microsoft and game publishers. It applies to any industry where organizations have to reconcile royalty payments."
Brent Truell, główny menedżer programu, zespół inżynierów ds. łańcucha bloków platformy Azure, Microsoft

Architektury rozwiązań

Śledzenie łańcucha zaopatrzenia

Acompanhamento e rastreamento de cadeia de fornecedoresSaiba como usar o Azure Blockchain Workbench. Crie um aplicativo de acompanhamento de ativos para uma cadeia de fornecedores com um fluxograma passo a passo.12345678
  1. Przegląd
  2. Przepływ

Typowy wzorzec łańcucha bloków to monitorowanie elementu zawartości z obsługą usługi IoT w miarę, jak przechodzi on przez składający się z wielu podmiotów łańcuch zaopatrzenia. Świetnym przykładem takiego wzorca jest transport mrożonych towarów, które szybko się psują, takich jak żywność lub lekarstwa. W takim przypadku określone reguły zgodności muszą być spełnione przez cały czas trwania procesu transportu. W tym scenariuszu kontrahent inicjujący proces (taki jak sprzedawca detaliczny) określa warunki umowne, takie jak zakres wymaganej wilgotności i temperatury, do których muszą stosować się osoby nadzorujące łańcuch zaopatrzenia. Jeśli w dowolnym punkcie procesu urządzenie pobierze pomiar temperatury lub wilgotności spoza zakresu, inteligentny stan kontraktu zostanie zaktualizowany w celu wskazania niezgodności. Spowoduje to zarejestrowanie transakcji w łańcuchu bloków i wyzwolenie zdarzeń korygujących w dalszej części procesu.

  1. 1 Urządzenia IoT komunikują się z usługą IoT Hub. Usługa IoT Hub ma skonfigurowaną trasę, przez którą będą wysyłane konkretne komunikaty do usługi Service Bus skojarzonej z tą trasą. Komunikat jest ciągle w natywnym formacie urządzenia i wymaga przekształcenia do formatu używanego przez usługę Azure Blockchain Workbench. To przekształcenie wykonuje aplikacja logiki platformy Azure. Jest ona wyzwalana, gdy do usługi Service Bus skojarzonej z usługą IoT Hub jest dodawany nowy komunikat. Przekształca ona ten komunikat i dostarcza go do usługi Service Bus służącej do dostarczania komunikatów do usługi Azure Blockchain Workbench. Pierwsza usługa Service Bus jest funkcjonalnie „skrzynką nadawczą” usługi IoT Hub, a druga służy jako „skrzynka odbiorcza” usługi Azure Blockchain Workbench.
  2. 2 Odbiorca DLT pobiera dane z brokera komunikatów (Service Bus) i wysyła je do konstruktora transakcji — sygnatariusza.
  3. 3 Konstruktor transakcji kompiluje i podpisuje transakcję.
  4. 4 Podpisana transakcja jest przekierowywana do łańcucha bloków (prywatna sieć Ethereum Consortium).
  5. 5 Obserwator DLT otrzymuje powiadomienie o zatwierdzeniu transakcji w łańcuchu bloków i wysyła potwierdzenie do brokera komunikatów (Service Bus).
  6. 6 Użytkownicy bazy danych wysyłają potwierdzone transakcje łańcucha bloków do baz danych poza łańcuchem (Azure SQL Database).
  7. 7 Informacje są analizowane i wizualizowane przy użyciu narzędzi, takich jak usługa Power BI, przez połączenia z bazą danych poza łańcuchem (Azure SQL Database).
  8. 8 Zdarzenia z rejestru są dostarczane do usług Event Grid i Service Bus do użytku przez odbiorców w dalszej części procesu. Przykłady „odbiorców w dalszej części procesu” obejmują aplikacje logiki, funkcje oraz inny kod zaprojektowany do wykonywania akcji po wystąpieniu zdarzeń. Przykładowo funkcja platformy Azure może odebrać zdarzenie, a następnie umieścić je w magazynie danych, na przykład w programie SQL Server.

Szybkie wdrażanie projektu łańcucha bloków na platformie Azure

Pobierz najnowsze wiadomości z bloga poświęconego platformie Azure

Introducing the Azure Blockchain Development Kit

“Developers! Developers! Developers!” That phrase is synonymous with Microsoft’s history of democratizing complex technologies and empowering anyone with an idea to build software.

Principal Program Manager, Blockchain Engineering

Deploy, develop, and troubleshoot faster with Azure Blockchain Workbench 1.5.0

On behalf of the entire Workbench team, thank you for your continued support and interest in Azure Blockchain Workbench. We release every month and our focus areas are driven by the topics you care about the most.

Program Manager II, Microsoft Azure

Microsoft @ DevCon4

At DevCon in 2015, I announced support for Ethereum on Microsoft Azure. It was a humble beginning consisting of a private Ethereum network and a corresponding “Hello World” smart contract.

Principal Program Manager, Azure Blockchain Engineering

Powiązane rozwiązania

Internet of Things

Internet of Things

Wspieraj przekształcenia cyfrowe, zbieraj niewykorzystane dane i wyszukuj nowe szczegółowe informacje, łącząc urządzenia, zasoby i czujniki

Dane big data i analiza

Podejmuj najbardziej świadome decyzje, analizując wszystkie potrzebne dane w czasie rzeczywistym

Operacje obliczeniowe bez użycia serwera

Operacje obliczeniowe bez użycia serwera

Szybsze tworzenie aplikacji przy koncentrowaniu się na innowacji, a nie na zarządzaniu infrastrukturą

Aplikacje LOB

Aplikacje LOB

Unowocześniaj swoje wewnętrzne aplikacje biznesowe (LOB), aby sprostać współczesnym wyzwaniom IT