Blockchain

Usługa Azure Blockchain Service pozwala tworzyć bardziej inteligentne i wydajne łańcuchy zaopatrzenia, ograniczać oszustwa, szybciej weryfikować transakcje oraz tworzyć przełomowe modele biznesowe.

Rozpocznij

Efektywnie korzystaj z obsługi łańcucha bloków na platformie Azure, realizowanej w trzech krokach

Uprość i przyspiesz procesy weryfikacji i prowadzenia rejestru w całym przepływie pracy dzięki natychmiastowemu udostępnianiu danych i logiki w niezmiennej, współużytkowanej sieci. Skorzystaj z realizowanej w trzech krokach obsługi łańcucha bloków na platformie Azure, aby stworzyć sieć konsorcjum, uprościć nadzór i zarządzanie oraz zintegrować rozwiązanie łańcucha bloków z aktualnie używanymi systemami i narzędziami.

Utwórz podstawę aplikacji łańcucha bloków — wdróż rejestr i sieć konsorcjum, zaproś członków i skonfiguruj uprawnienia:

 • Skorzystaj z WERSJI ZAPOZNAWCZEJ usługi Azure Blockchain Service, aby skonfigurować i wdrożyć aplikację oraz zarządzać nią przy użyciu wstępnie skonfigurowanych sieci oraz zarządzanej infrastruktury.

Digitalizuj biznesowy przepływ pracy w swoim konsorcjum za pomocą kontraktów inteligentnych, aby mieć pewność, że współużytkowane dane pozostają niezmienne:

 • Intuicyjny interfejs użytkownika rozszerzenia usługi Azure Blockchain dla programu VS Code pozwala tworzyć i kompilować kontrakty inteligentne przed ich wdrożeniem za pomocą usługi Azure Blockchain Service.
 • Uprość aktualizacje i obsługę wersji za pomocą usługi Azure DevOps.
 • Szybko iteruj i weryfikuj scenariusze z użyciem łańcucha bloków, używając wbudowanych połączeń z platformą Azure i narzędzi, które już znasz, takich jak Azure Blockchain Workbench.

Ostatni etap — po skonfigurowaniu infrastruktury i kontraktów inteligentnych — polega na utworzeniu aplikacji i zintegrowaniu jej z narzędziami aktualnie używanymi przez firmę:

 • Używaj usługi Azure Blockchain Service do łączenia źródeł, przekształcania danych przekazywanych do rejestru i pobieranych z niego oraz publikowania wyników kontraktu inteligentnego w bazach danych i aplikacjach. Jeśli jeszcze nie wiesz, jak tworzyć aplikacje łańcucha bloków, skorzystaj z szablonu usług Azure Blockchain Workbench.
 • Zestaw Azure Blockchain Development Kit umożliwia łączenie oraz integrowanie aplikacji łańcucha bloków z istniejącymi aplikacjami i bazami danych.

Architektury rozwiązań opartych na łańcuchach bloków platformy Azure

Zapoznaj się z ilustrowanymi scenariuszami architektonicznymi i dowiedz się, w jaki sposób technologia łańcucha bloków — w tym sieci Ethereum — umożliwia zabezpieczanie danych i digitalizowanie przepływów pracy.

Blockchain workflow applicationBusinesses use blockchain to digitize workflows they share with other organizations, such as moving physical assets across supply chains. The anatomy of blockchain apps is similar across use cases. Here, we use Azure Blockchain Service as the foundational managed blockchain network and build a consortium application that can ingest signals from relevant user interfaces and communicate ledger data to consuming apps across the consortium.11234456

Aplikacja przepływu pracy bazująca na łańcuchu bloków

Przegląd

Firmy korzystają z łańcucha bloków w celu przekształcania do postaci cyfrowej przepływów pracy udostępnianych innym organizacjom, takich jak przenoszenie zasobów fizycznych między łańcuchami zaopatrzenia. Anatomia aplikacji łańcucha bloków jest podobna we wszystkich przypadkach użycia. Tutaj używamy usługi Azure Blockchain jako podstawowej zarządzanej sieci łańcucha bloków i kompilujemy aplikację konsorcjum, która może pozyskiwać sygnały z odpowiednich interfejsów użytkownika i przekazywać dane z księgi do aplikacji korzystających z nich w konsorcjum.

Przepływ

 1. 1 Odpowiednie aplikacje, urządzenia i źródła danych wysyłają zdarzenia lub dane do brokera komunikatów (usługi Azure Service Bus).
 2. 2 Aplikacja logiki używająca technologii rejestru rozproszonego pobiera dane z usługi Service Bus i wysyła je do kreatora transakcji, który tworzy i podpisuje transakcję.
 3. 3 Podpisana transakcja jest kierowana do usługi Azure Blockchain Service (w pełni zarządzanej sieci konsorcjum Ethereum) za pomocą łącznika aplikacji logiki specyficznego dla rejestru.
 4. 4 Menedżer danych łańcucha bloków przechwytuje dane bloków i transakcji ze skonfigurowanych węzłów transakcji, dekoduje zdarzenia i właściwości, a następnie wysyła dane do skonfigurowanych lokalizacji docelowych.
 5. 5 Broker komunikatów wysyła dane rejestru do używających ich aplikacji biznesowych i bazy danych poza łańcuchem.
 6. 6 Informacje są analizowane i wizualizowane przy użyciu narzędzi, takich jak usługa Power BI, przez połączenia z bazą danych poza łańcuchem.
Supply chain track and traceLearn how to use the Azure Blockchain Workbench. Build an asset tracking application for supply chain with a step-by-step flowchart.12345678

Śledzenie łańcucha zaopatrzenia

Przegląd

Typowy wzorzec łańcucha bloków to monitorowanie elementu zawartości z obsługą usługi IoT w miarę, jak przechodzi on przez składający się z wielu podmiotów łańcuch zaopatrzenia. Świetnym przykładem takiego wzorca jest transport mrożonych towarów, które szybko się psują, takich jak żywność lub lekarstwa. W takim przypadku określone reguły zgodności muszą być spełnione przez cały czas trwania procesu transportu. W tym scenariuszu kontrahent inicjujący proces (taki jak sprzedawca detaliczny) określa warunki umowne, takie jak zakres wymaganej wilgotności i temperatury, do których muszą stosować się osoby nadzorujące łańcuch zaopatrzenia. Jeśli w dowolnym punkcie procesu urządzenie pobierze pomiar temperatury lub wilgotności spoza zakresu, inteligentny stan kontraktu zostanie zaktualizowany w celu wskazania niezgodności. Spowoduje to zarejestrowanie transakcji w łańcuchu bloków i wyzwolenie zdarzeń korygujących w dalszej części procesu.

Przepływ

 1. 1 Urządzenia IoT komunikują się z usługą IoT Hub. Usługa IoT Hub ma skonfigurowaną trasę, przez którą będą wysyłane konkretne komunikaty do usługi Service Bus skojarzonej z tą trasą. Komunikat jest ciągle w natywnym formacie urządzenia i wymaga przekształcenia do formatu używanego przez usługę Azure Blockchain Workbench. To przekształcenie wykonuje aplikacja logiki platformy Azure. Jest ona wyzwalana, gdy do usługi Service Bus skojarzonej z usługą IoT Hub jest dodawany nowy komunikat. Przekształca ona ten komunikat i dostarcza go do usługi Service Bus służącej do dostarczania komunikatów do usługi Azure Blockchain Workbench. Pierwsza usługa Service Bus jest funkcjonalnie „skrzynką nadawczą” usługi IoT Hub, a druga służy jako „skrzynka odbiorcza” usługi Azure Blockchain Workbench.
 2. 2 Odbiorca DLT pobiera dane z brokera komunikatów (Service Bus) i wysyła je do konstruktora transakcji — sygnatariusza.
 3. 3 Konstruktor transakcji kompiluje i podpisuje transakcję.
 4. 4 Podpisana transakcja jest przekierowywana do łańcucha bloków (prywatna sieć Ethereum Consortium).
 5. 5 Obserwator DLT otrzymuje powiadomienie o zatwierdzeniu transakcji w łańcuchu bloków i wysyła potwierdzenie do brokera komunikatów (Service Bus).
 6. 6 Użytkownicy bazy danych wysyłają potwierdzone transakcje łańcucha bloków do baz danych poza łańcuchem (Azure SQL Database).
 7. 7 Informacje są analizowane i wizualizowane przy użyciu narzędzi, takich jak usługa Power BI, przez połączenia z bazą danych poza łańcuchem (Azure SQL Database).
 8. 8 Zdarzenia z rejestru są dostarczane do usług Event Grid i Service Bus do użytku przez odbiorców w dalszej części procesu. Przykłady „odbiorców w dalszej części procesu” obejmują aplikacje logiki, funkcje oraz inny kod zaprojektowany do wykonywania akcji po wystąpieniu zdarzeń. Przykładowo funkcja platformy Azure może odebrać zdarzenie, a następnie umieścić je w magazynie danych, na przykład w programie SQL Server.

Uzyskaj nowości i zasoby dotyczące łańcucha bloków platformy Azure

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z łańcucha bloków na platformie Azure

GE Aviation

Za pomocą łańcucha bloków firma GE Aviation usprawniła proces monitorowania produkowanych i eksploatowanych podzespołów lotniczych.

Starbucks

Firma Starbucks korzysta z platformy Azure, aby wspierać drobnych rolników i śledzić ich produkty od ziaren do baristów.

Insurwave

Firma Insurwave korzysta z rozproszonych, wspólnych rejestrów, aby ograniczyć ryzyko i zagrożenia dla brokerów, ubezpieczycieli, klientów firm ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów.

Buhler

Za pomocą technologii łańcucha bloków firma Bühler śledzi plony od pola do stołu, codziennie dostarczając zdrową i bezpieczną żywność dla dwóch miliardów ludzi.

Singapore Airlines

Linie lotnicze Singapore Airlines korzystają z platformy Azure, aby przekształcić punkty zdobyte przez klientów za częste korzystanie z tego przewoźnika na tokeny oparte na łańcuchu bloków, które można wykorzystać w sieci partnerów handlowych.

Webjet

Firma Webjet używa platformy Azure do obsługi Rezchain, usługi uzgadniania płatności dla internetowego rynku turystycznego.

3M

Firma 3M używa usługi Azure Blockchain do wprowadzenia nowego podejścia, etykiety jako usługi, w celu zabezpieczenia łańcuchów dostaw.

Nasdaq

Technologia łańcucha bloków została wprowadzona na rynki kapitałowe. Nasdaq używa jej do zarządzania dostarczaniem transakcji, płatnościami i rozliczeniami pochodzącymi z różnych łańcuchów bloków i systemów płatności.

Xbox

Dzięki użyciu rozwiązań opartych na łańcuchu bloków firmie Microsoft udało się skrócić czas obliczania zestawień opłat licencyjnych dla wydawców gier na konsolę Xbox z miesięcy do godzin.

Często zadawane pytania

 • Oparta na zaawansowanej kryptografii technologia łańcuchów bloków służy do prowadzenia rejestrów i wymuszania kontraktów. Pozwala ona organizacjom usprawniać współużytkowane strumienie pracy — takie jak łańcuchy zaopatrzenia — dzięki wymianie oraz śledzeniu zasobów i transakcji we wspólnym rejestrze (jest to często nazywane technologią rejestru rozproszonego — DLT).

  Sieci łańcuchów bloków są rozproszone na wszystkich komputerach partnerów (ta architektura jest często nazywana siecią konsorcjum), zapewniając— w czasie rzeczywistym — wgląd we wszystkie transakcje odbywające się w sieci. Wszyscy partnerzy mogą odrzucać niepoprawne transakcje przed zapisaniem ich w rejestrze, co upraszcza inspekcje i znacznie zmniejsza ryzyko oszustw.

  Oprócz zastosowań związanych z łańcuchami zaopatrzenia i współużytkowanymi strumieniami pracy deweloperzy mogą otwierać nowe źródła przychodów, tworząc produkty i usługi oparte na łańcuchach bloków.

 • „Blok” to klaster danych w łańcuchu bloków, który ma unikatowy identyfikator i historię. „Bloki” przechowują informacje o transakcji, takie jak data, godzina, kwota oraz cyfrowe podpisy (podobne do nazw użytkowników) uczestników transakcji.

 • Trzy główne typy łańcuchów bloków to publiczne, prywatne oraz łańcuchy konsorcjum.

  • Publiczny łańcuch bloków jest całkowicie zdecentralizowany, a w jego sieci nie występuje żaden urząd. Transakcje w łańcuchu są widoczne dla wszystkich węzłów.
  • Prywatny łańcuch bloków stanowi własność jednej osoby, a węzły wymagają uprawnienia dostępu do sieci.
  • Łańcuch bloków konsorcjum to prywatny łańcuch bloków z rozproszonym urzędem, który działa w interesie sieci.
 • System łańcucha bloków jest przejrzysty i weryfikowalny. Łańcuch bloków to udostępniony, bezpieczny, rozproszony w sieci rejestr transakcji. Taka architektura pozwala wyeliminować marnowanie zasobów, ograniczyć ryzyko oszustw i tworzyć nowe strumienie przychodów.

 • Usługa Azure Blockchain Service korzysta z kilku funkcji platformy Azure, zapewniających bezpieczeństwo i dostępność danych. Zabezpieczenia danych obejmują izolację, szyfrowanie i uwierzytelnianie. Dzięki decentralizacji i niezmienności łańcuch bloków jest bardzo bezpieczny.

Rozpoczynanie korzystania z usługi Azure Blockchain Service

Wdrażaj w pełni zarządzane sieci łańcuchów bloków za pomocą kilku kliknięć. Nadzoruj na dużą skalę dzięki funkcjom zarządzania konsorcjum bez pisania kodu.

Obejrzyj Block Talk

Oglądaj pokazy Block Talk w witrynie Channel 9, aby być na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami technologii łańcuchów bloków.

Przeglądaj witrynę Azure Marketplace

Korzystaj z kilkudziesięciu gotowych rozwiązań łańcuchów bloków opracowanych przez firmę Microsoft i jej partnerów.