Blockchain

Usługa Azure Blockchain Service pozwala tworzyć bardziej inteligentne i wydajne łańcuchy zaopatrzenia, ograniczać oszustwa, szybciej weryfikować transakcje oraz tworzyć przełomowe modele biznesowe.

Rozpocznij

Efektywnie korzystaj z obsługi łańcucha bloków na platformie Azure, realizowanej w trzech krokach

Uprość i przyspiesz procesy weryfikacji i prowadzenia rejestru w całym przepływie pracy dzięki natychmiastowemu udostępnianiu danych i logiki w niezmiennej, współużytkowanej sieci. Skorzystaj z realizowanej w trzech krokach obsługi łańcucha bloków na platformie Azure, aby stworzyć sieć konsorcjum, uprościć nadzór i zarządzanie oraz zintegrować rozwiązanie łańcucha bloków z aktualnie używanymi systemami i narzędziami.

Utwórz podstawę aplikacji łańcucha bloków — wdróż rejestr i sieć konsorcjum, zaproś członków i skonfiguruj uprawnienia:

 • Skorzystaj z WERSJI ZAPOZNAWCZEJ usługi Azure Blockchain Service, aby skonfigurować i wdrożyć aplikację oraz zarządzać nią przy użyciu wstępnie skonfigurowanych sieci oraz zarządzanej infrastruktury.

Digitalizuj biznesowy przepływ pracy w swoim konsorcjum za pomocą kontraktów inteligentnych, aby mieć pewność, że współużytkowane dane pozostają niezmienne:

 • Intuicyjny interfejs użytkownika rozszerzenia usługi Azure Blockchain dla programu VS Code pozwala tworzyć i kompilować kontrakty inteligentne przed ich wdrożeniem za pomocą usługi Azure Blockchain Service.
 • Uprość aktualizacje i obsługę wersji za pomocą usługi Azure DevOps.
 • Szybko iteruj i weryfikuj scenariusze z użyciem łańcucha bloków, używając wbudowanych połączeń z platformą Azure i narzędzi, które już znasz, takich jak Azure Blockchain Workbench.

Ostatni etap — po skonfigurowaniu infrastruktury i kontraktów inteligentnych — polega na utworzeniu aplikacji i zintegrowaniu jej z narzędziami aktualnie używanymi przez firmę:

 • Używaj usługi Azure Blockchain Service do łączenia źródeł, przekształcania danych przekazywanych do rejestru i pobieranych z niego oraz publikowania wyników kontraktu inteligentnego w bazach danych i aplikacjach. Jeśli jeszcze nie wiesz, jak tworzyć aplikacje łańcucha bloków, skorzystaj z szablonu usług Azure Blockchain Workbench.
 • Zestaw Azure Blockchain Development Kit umożliwia łączenie oraz integrowanie aplikacji łańcucha bloków z istniejącymi aplikacjami i bazami danych.

Architektury rozwiązań opartych na łańcuchach bloków platformy Azure

Zapoznaj się z ilustrowanymi scenariuszami architektonicznymi i dowiedz się, w jaki sposób technologia łańcucha bloków — w tym sieci Ethereum — umożliwia zabezpieczanie danych i digitalizowanie przepływów pracy.

Aplikacja przepływu pracy bazująca na łańcuchu bloków

Aplikacja przepływu pracy bazująca na łańcuchu bloków

Firmy korzystają z łańcucha bloków w celu przekształcania do postaci cyfrowej przepływów pracy udostępnianych innym organizacjom, takich jak przenoszenie zasobów fizycznych między łańcuchami zaopatrzenia. Anatomia aplikacji łańcucha bloków jest podobna we wszystkich przypadkach użycia.

Śledzenie łańcucha zaopatrzenia

Śledzenie łańcucha zaopatrzenia

Typowy wzorzec łańcucha bloków to monitorowanie elementu zawartości z obsługą usługi IoT w miarę, jak przechodzi on przez składający się z wielu podmiotów łańcuch zaopatrzenia. Świetnym przykładem takiego wzorca jest transport mrożonych towarów, które szybko się psują, takich jak żywność lub lekarstwa. W takim przypadku określone reguły zgodności muszą być spełnione przez cały czas trwania procesu transportu.

Uzyskaj nowości i zasoby dotyczące łańcucha bloków platformy Azure

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z łańcucha bloków na platformie Azure

GE Aviation

Za pomocą łańcucha bloków firma GE Aviation usprawniła proces monitorowania produkowanych i eksploatowanych podzespołów lotniczych.

Starbucks

Firma Starbucks korzysta z platformy Azure, aby wspierać drobnych rolników i śledzić ich produkty od ziaren do baristów.

Insurwave

Firma Insurwave korzysta z rozproszonych, wspólnych rejestrów, aby ograniczyć ryzyko i zagrożenia dla brokerów, ubezpieczycieli, klientów firm ubezpieczeniowych oraz innych podmiotów.

Buhler

Za pomocą technologii łańcucha bloków firma Bühler śledzi plony od pola do stołu, codziennie dostarczając zdrową i bezpieczną żywność dla dwóch miliardów ludzi.

Singapore Airlines

Linie lotnicze Singapore Airlines korzystają z platformy Azure, aby przekształcić punkty zdobyte przez klientów za częste korzystanie z tego przewoźnika na tokeny oparte na łańcuchu bloków, które można wykorzystać w sieci partnerów handlowych.

Webjet

Firma Webjet używa platformy Azure do obsługi Rezchain, usługi uzgadniania płatności dla internetowego rynku turystycznego.

3M

Firma 3M używa usługi Azure Blockchain do wprowadzenia nowego podejścia, etykiety jako usługi, w celu zabezpieczenia łańcuchów dostaw.

Nasdaq

Technologia łańcucha bloków została wprowadzona na rynki kapitałowe. Nasdaq używa jej do zarządzania dostarczaniem transakcji, płatnościami i rozliczeniami pochodzącymi z różnych łańcuchów bloków i systemów płatności.

Xbox

Dzięki użyciu rozwiązań opartych na łańcuchu bloków firmie Microsoft udało się skrócić czas obliczania zestawień opłat licencyjnych dla wydawców gier na konsolę Xbox z miesięcy do godzin.

Często zadawane pytania

 • Oparta na zaawansowanej kryptografii technologia łańcuchów bloków służy do prowadzenia rejestrów i wymuszania kontraktów. Pozwala ona organizacjom usprawniać współużytkowane strumienie pracy — takie jak łańcuchy zaopatrzenia — dzięki wymianie oraz śledzeniu zasobów i transakcji we wspólnym rejestrze (jest to często nazywane technologią rejestru rozproszonego — DLT).

  Sieci łańcuchów bloków są rozproszone na wszystkich komputerach partnerów (ta architektura jest często nazywana siecią konsorcjum), zapewniając— w czasie rzeczywistym — wgląd we wszystkie transakcje odbywające się w sieci. Wszyscy partnerzy mogą odrzucać niepoprawne transakcje przed zapisaniem ich w rejestrze, co upraszcza inspekcje i znacznie zmniejsza ryzyko oszustw.

  Oprócz zastosowań związanych z łańcuchami zaopatrzenia i współużytkowanymi strumieniami pracy deweloperzy mogą otwierać nowe źródła przychodów, tworząc produkty i usługi oparte na łańcuchach bloków.

 • „Blok” to klaster danych w łańcuchu bloków, który ma unikatowy identyfikator i historię. „Bloki” przechowują informacje o transakcji, takie jak data, godzina, kwota oraz cyfrowe podpisy (podobne do nazw użytkowników) uczestników transakcji.

 • Trzy główne typy łańcuchów bloków to publiczne, prywatne oraz łańcuchy konsorcjum.

  • Publiczny łańcuch bloków jest całkowicie zdecentralizowany, a w jego sieci nie występuje żaden urząd. Transakcje w łańcuchu są widoczne dla wszystkich węzłów.
  • Prywatny łańcuch bloków stanowi własność jednej osoby, a węzły wymagają uprawnienia dostępu do sieci.
  • Łańcuch bloków konsorcjum to prywatny łańcuch bloków z rozproszonym urzędem, który działa w interesie sieci.
 • System łańcucha bloków jest przejrzysty i weryfikowalny. Łańcuch bloków to udostępniony, bezpieczny, rozproszony w sieci rejestr transakcji. Taka architektura pozwala wyeliminować marnowanie zasobów, ograniczyć ryzyko oszustw i tworzyć nowe strumienie przychodów.

 • Usługa Azure Blockchain Service korzysta z kilku funkcji platformy Azure, zapewniających bezpieczeństwo i dostępność danych. Zabezpieczenia danych obejmują izolację, szyfrowanie i uwierzytelnianie. Dzięki decentralizacji i niezmienności łańcuch bloków jest bardzo bezpieczny.

Rozpoczynanie korzystania z usługi Azure Blockchain Service

Wdrażaj w pełni zarządzane sieci łańcuchów bloków za pomocą kilku kliknięć. Nadzoruj na dużą skalę dzięki funkcjom zarządzania konsorcjum bez pisania kodu.

Obejrzyj Block Talk

Oglądaj pokazy Block Talk w witrynie Channel 9, aby być na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami technologii łańcuchów bloków.

Przeglądaj witrynę Azure Marketplace

Korzystaj z kilkudziesięciu gotowych rozwiązań łańcuchów bloków opracowanych przez firmę Microsoft i jej partnerów.