Łańcuch bloków na platformie Azure

Opracowywanie, testowanie i wdrażanie aplikacji łańcucha bloków

Co to jest łańcuch bloków?

Łańcuch bloków to przełomowa technologia z potencjałem rozszerzenia transformacji cyfrowej poza granice firmy w celu uwzględnienia procesów współużytkowanych z dostawcami, klientami i partnerami. Łańcuch bloków jest strukturą danych umożliwiającą utworzenie cyfrowego rejestru transakcji, który jest udostępniany w rozproszonej sieci komputerów, a nie przechowywany u jednego dostawcy.

W wyniku tego uzyskano bardziej otwarty i czytelny system, który można weryfikować. Może on znacząco zmienić podejście do wymiany środków i aktywów, egzekwowania postanowień umów oraz udostępniania danych. Coraz więcej przedsiębiorstw inwestuje w łańcuch bloków jako bezpieczną i transparentną metodę cyfrowego śledzenia własności zasobów między obszarami zaufania, ponownego kreowania współużytkowanych procesów biznesowych oraz tworzenia nowych modeli współpracy między organizacjami.

Przeczytaj więcej na temat łańcucha bloków

Kryptograficznie bezpieczny, udostępniony i rozproszony rejestr

Bezpieczeństwo kryptograficzne

Łańcuch bloków udostępnia sprawdzoną technologię podpisów cyfrowych umożliwiającą tworzenie zaufanych i odpowiedzialnych transakcji z mniejszym prawdopodobieństwem oszustwa.

Udostępniona

Łańcuchy bloków są bardziej użyteczne dzięki udostępnianiu. Im więcej organizacji lub firm z nich korzysta (może to być nawet konkurencja), proces staje się prostszy i rozwiązanie zapewnia więcej korzyści.

Rejestr

Rejestr to baza danych z możliwością jednokrotnego zapisu i wielokrotnego odczytu, która umożliwia stałe zarejestrowanie każdej transakcji. W przypadku popełnienia błędu należy zarejestrować transakcję wyrównującą — aktualizowanie i usuwanie rekordów nie jest dozwolone.

Rozwiązanie rozproszone

Większa liczba replik zwiększa autentyczność rejestru.

Dlaczego łańcuch bloków na platformie Azure?

Firma Microsoft udostępnia łańcuch bloków przedsiębiorstwom, współpracując z klientami, partnerami i społecznością łańcucha bloków, aby stale poszerzać swoje rozwiązania gotowe do użycia w przedsiębiorstwach. Naszą misją jest ułatwienie firmom rozwoju w tej nowej erze bezpiecznej współpracy wielostronnej przez udostępnianie platform i usług, z których może korzystać dowolna firma — w tym początkujące firmy księgowe, sprzedawcy detaliczni, firmy oferujące opiekę zdrowotną oraz globalne banki — aby usprawnić współużytkowane procesy biznesowe.

Azure to otwarta, elastyczna i skalowalna platforma, która obsługuje coraz więcej technologii rejestrów rozproszonych spełniających określone wymagania biznesowe i techniczne w zakresie zabezpieczeń, wydajności i procesów operacyjnych. Nasza platforma danych i sztucznej inteligencji zapewnia wyjątkowe, niedostępne na innych platformach funkcje zarządzania danymi poza łańcuchem i ich analizy. Rozbudowany ekosystem partnerów firmy Microsoft zwiększa możliwości naszych platform i usług, udostępniając wyjątkowe metody dostosowane do określonych obciążeń i wymagań branżowych.

Platforma Azure udostępnia szybką, niedrogą, bezpieczną i szybko reagującą na błędy platformę, która umożliwia organizacjom współpracę przez eksperymentowanie z nowymi procesami biznesowymi. Bazuje ona całkowicie na platformie w chmurze oferującej największy zakres zgodności w branży.

Łańcuch bloków dostosowany do wymagań

Zacznij korzystać z łańcucha bloków najlepiej odpowiadającego Twojemu scenariuszowi, stosując nasze łatwe we wdrożeniu szablony dla najpopularniejszych rejestrów. Niezależnie od tego, czy modelujesz współużytkowany proces jako prototyp z jednym członkiem czy tworzysz konsorcjum z wieloma członkami, oferujemy narzędzia przyspieszające tworzenie i konfigurowanie infrastruktury sieciowej łańcucha bloków, dzięki czemu możesz skupić się na opracowywaniu przepływów pracy i kontraktów inteligentnych.

Integracja z Twoją firmą

Twórz i łącz aplikacje rozproszone oraz integruj łańcuch bloków z usługami w chmurze i narzędziami, których Twoja organizacja już używa do zarządzania współużytkowanymi procesami biznesowymi.

Gotowość do użycia w przedsiębiorstwie

Firma Microsoft i jej partnerzy pracują nad wypełnieniem luk w technologii łańcucha bloków w przedsiębiorstwach, aby ułatwić przechodzenie od pilotażu do produkcji. Łańcuch bloków na platformie Azure pozwala tworzyć aplikacje zapewniające przedsiębiorstwom odpowiednią skalowalność i rozproszony nadzór, bez obniżania oczekiwanego poziomu zabezpieczeń i niezmienności.

Rozpocznij tworzenie we współpracy z jednym z naszych zaufanych partnerów

Opracowywanie, testowanie i wdrażanie aplikacji łańcucha bloków