Pomiń nawigację

Łańcuch bloków

Opracowywanie, testowanie i wdrażanie bezpiecznych aplikacji łańcucha bloków

Wprowadzenie do aplikacji Azure Blockchain Workbench

Co to jest łańcuch bloków?

Łańcuch bloków to czytelny system, który można weryfikować i który zmienia podejście do wymiany środków i aktywów, egzekwowania postanowień umów oraz udostępniania danych. Ta technologia to współużytkowany bezpieczny rejestr transakcji rozproszony w sieci komputerów, a nie przechowywany u jednego dostawcy. Firmy używają łańcucha bloków jako wspólnej warstwy danych w celu umożliwienia działania aplikacji nowej klasy. Teraz procesy i dane firm mogą być współużytkowane przez wiele organizacji, co pozwala wyeliminować marnowanie zasobów, ograniczyć ryzyko oszustw i tworzyć nowe strumienie przychodów.

Jak łańcuch bloków zwiększy wydajność biznesową i umocni inteligentną gospodarkę

„W przypadku pełnej automatyzacji łańcuch bloków może wymuszać spójność wykonywania, pomagać w rozstrzyganiu sporów, zwiększać odpowiedzialność i zapewniać kompleksową przejrzystość umożliwiającą podejmowanie lepszych decyzji biznesowych”.

Więcej informacji

Co firmy robią z łańcuchem bloków?

Dowiedz się, jak łańcuch bloków przeobraża branżę usług finansowych

Dowiedz się, jak stosowany jest łańcuch bloków w branżach bankowej, rynków kapitałowych i ubezpieczeniowej. Przyjrzyj się temu, jak łańcuch bloków ułatwia instytucjom usług finansowych eliminowanie pośredników, wydajniejszą współpracę i tworzenie przełomowych nowych modeli biznesowych.

Przekonaj się, jak łańcuch bloków umożliwia tworzenie inteligentniejszych i wydajniejszych łańcuchów zaopatrzenia

Przeczytaj o tym, jak łańcuch bloków ułatwia szybkie i przejrzyste rozstrzyganie sporów. Dowiedz się, jak łańcuch bloków zwiększa wgląd w korporacyjny łańcuch zaopatrzenia, zapewniając pojedynczy i spójny dla wszystkich widok w czasie rzeczywistym.

Dlaczego warto używać łańcucha bloków na platformie Azure?

Prostsze tworzenie oprogramowania

Modularne, wstępnie skonfigurowane sieci i infrastruktura umożliwiają skrócenie czasu opracowywania rozwiązań i łatwe eksperymentowanie.

Szybkie wdrożenie

Szybko iteruj i weryfikuj scenariusze z użyciem łańcucha bloków, używając wbudowanych połączeń z platformą Azure i narzędzi, które już znasz.

Śmiałe wprowadzanie innowacji

Dbaj o bezpieczeństwo danych i skaluj według potrzeb — na otwartej, zaufanej i dostępnej globalnie platformie chmurowej.

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z łańcucha bloków na platformie Azure

Przełomowe rozwiązanie dla branży ubezpieczeniowej, wykorzystujące łańcuch bloków i działające na platformie Microsoft Azure

Insurwave

"We anticipate that the efficiencies delivered by Insurwave will reduce the cost of marine insurance premiums by 10 to 20 percent."
Stefan Schrijnen, dyrektor, ubezpieczenia, EY

Firma Webjet używa platformy Azure do obsługi Rezchain, usługi uzgadniania płatności dla internetowego rynku turystycznego

"We've found that almost 90 percent of mismatched hotel bookings can be resolved without cost when we use blockchain to tackle them at or near the time of booking."
Lynne Oldfield, dyrektor ds. rozwoju korporacyjnego

Firma Microsoft używa łańcucha bloków, aby szybciej dostarczać zestawienia opłat licencyjnych wydawcom gier na konsolę Xbox i znacznie zredukować wymagany do tego celu nakład pracy

"The need for a blockchain solution like ours is not unique to Microsoft and game publishers. It applies to any industry where organizations have to reconcile royalty payments."
Brent Truell, główny menedżer programu, zespół inżynierów ds. łańcucha bloków platformy Azure, Microsoft

Szybkie wdrażanie projektu łańcucha bloków na platformie Azure

Pobierz najnowsze wiadomości z bloga poświęconego platformie Azure

R3 on Azure: Launch of Corda Enterprise v3.1

As part of our ongoing partnership, which my colleague Kashif Ali discussed in his November update, we are delighted to announce the launch of Corda Enterprise v3.1 to the Azure Marketplace.

Principal Program Manager, Azure Blockchain Engineering

Azure Blockchain Workbench 1.1.0 extends capabilities and monitoring

Last month, we announced the public preview release of Azure Blockchain Workbench, which greatly accelerates blockchain application development. Since launch, we’ve seen a tremendous amount of engagement and enthusiasm from our customers and partners with thousands of different blockchain apps processing tens of thousands of transactions.

Principal Program Manager, Azure Blockchain Engineering

Simplifying blockchain app development with Azure Blockchain Workbench

Today, we’re excited to announce the public preview release of Azure Blockchain Workbench, a new offering that can reduce application development time from months to days.

General Manager, Microsoft Azure

Powiązane rozwiązania

Internet of Things

Internet of Things

Wspieraj przekształcenia cyfrowe, zbieraj niewykorzystane dane i wyszukuj nowe szczegółowe informacje, łącząc urządzenia, zasoby i czujniki

Dane big data i analiza

Podejmuj najbardziej świadome decyzje, analizując wszystkie potrzebne dane w czasie rzeczywistym

Operacje obliczeniowe bez użycia serwera

Operacje obliczeniowe bez użycia serwera

Szybsze tworzenie aplikacji przy koncentrowaniu się na innowacji, a nie na zarządzaniu infrastrukturą

Aplikacje LOB

Aplikacje LOB

Unowocześniaj swoje wewnętrzne aplikacje biznesowe (LOB), aby sprostać współczesnym wyzwaniom IT