Łańcuch bloków jako usługa

Opracowywanie, testowanie i wdrażanie aplikacji łańcucha bloków

Co to jest łańcuch bloków?

Łańcuch bloków to nowe rozwiązanie dla firm, organizacji publicznych i branż umożliwiające niemal natychmiastowe przeprowadzanie i weryfikowanie transakcji, dzięki czemu można uprościć procesy biznesowe, zaoszczędzić pieniądze i zmniejszyć prawdopodobieństwo oszustwa. Łańcuch bloków jest strukturą danych umożliwiającą utworzenie cyfrowego rejestru transakcji, który jest udostępniany w rozproszonej sieci komputerów, a nie przechowywany u jednego dostawcy.

W wyniku tego uzyskano bardziej otwarty i czytelny system, który można zweryfikować publicznie. Może on znacząco zmienić podejście do wymiany środków i aktywów, egzekwowania postanowień umów oraz udostępniania danych między branżami. Zastosowania łańcucha bloków są niemal nieograniczone: pożyczki, zobowiązania, płatności i wydajniejsze łańcuchy dostaw, a nawet weryfikacja tożsamości i zarządzanie nimi.

Przeczytaj więcej na temat łańcucha bloków

Kryptograficznie bezpieczny, udostępniony i rozproszony rejestr

Bezpieczeństwo kryptograficzne

Łańcuch bloków udostępnia sprawdzoną technologię podpisów cyfrowych umożliwiającą tworzenie zaufanych i odpowiedzialnych transakcji z mniejszym prawdopodobieństwem oszustwa.

Udostępniona

Łańcuchy bloków nie oferują wielu korzyści w przypadku jednej organizacji. Jeśli korzysta z nich więcej organizacji lub firm (może to być nawet konkurencja), proces staje się prostszy i rozwiązanie zapewnia więcej korzyści.

Rejestr

Baza danych z możliwością jednokrotnego zapisu, która umożliwia stałe zarejestrowanie każdej transakcji. W przypadku popełnienia błędu należy zarejestrować transakcję wyrównującą — aktualizowanie i usuwanie rekordów nie jest dozwolone.

Rozwiązanie rozproszone

Większa liczba replik zwiększa autentyczność rejestru.

Dlaczego warto korzystać z rozwiązania typu „łańcuch bloków jako usługa” platformy Azure?

Azure to otwarta, elastyczna i skalowalna platforma, która obsługuje coraz więcej technologii rejestrów rozproszonych spełniających określone wymagania biznesowe i techniczne w zakresie zabezpieczeń, wydajności i procesów operacyjnych. Nasze usługi analizy, takie jak pakiet Cortana Intelligence, zapewniają unikatowe możliwości analizy danych i zarządzania danymi, których nie może zaoferować żadna inna platforma. Rozbudowany ekosystem partnerów firmy Microsoft zwiększa możliwości naszych platform i usług w celu dostosowania ich do określonych ról i wymagań branżowych.

Łańcuch bloków jako usługa (BaaS, Blockchain as a Service) udostępnia szybką, niedrogą, bezpieczną i szybko reagującą na błędy platformę, która umożliwia organizacjom współpracę przez eksperymentowanie z nowymi procesami biznesowymi. Współdziała ona z platformą w chmurze oferującą największy zakres zgodności w branży.

Rozwiązania BaaS dla przedsiębiorstw i sieci firmowych

Platforma Azure, udostępniająca usługi i narzędzia analizy, to platforma w chmurze służąca do opracowywania, testowania i wdrażania aplikacji łańcucha bloków. Eksploruj rozwiązania związane z łańcuchem bloków na platformie Azure, aby poznać rozwiązanie BaaS.

Rozwiązania BaaS dla deweloperów i partnerów

Dostępne są narzędzia i usługi w chmurze zgodne z łańcuchem bloków, które umożliwiają szybkie wprowadzanie rozwiązań na rynek w odpowiedniej skali. Rozpocznij korzystanie z łańcucha bloków przy użyciu języka Solidity i narzędzi Smart Contract.

Rozwiązania związane z łańcuchem bloków na platformie Azure

Opracowywanie, testowanie i wdrażanie aplikacji łańcucha bloków przy użyciu bezpłatnej wersji próbnej